Peuteropvang

Bij Les Petits vindt u altijd een leuke peuteropvang bij u in de buurt!

Een uitdagende en leerzame omgeving

Onze peuteropvang is een goede voorbereiding op school. Uw peuter leert omgaan met andere kinderen in een groep en wij bieden ontwikkelgerichte activiteiten.

Betrokken en professionele opvoedondersteuning

Al onze medewerkers zijn zeer betrokken en ieder kind heeft een eigen mentor. Wij hebben eigen pedagogen in huis die professionele opvoedondersteuning bieden.

Voorschoolse Educatie op de peuteropvang

Op diverse peuteropvanglocaties bieden wij Voorschoolse Educatie door gediplomeerde medewerkers. Kinderen met en zonder een VE indicatie zijn welkom bij ons!
 • Fijne locaties in een groene omgeving

 • Flexibele contractvormen en transparante kosten

 • Een groot activiteitenaanbod

Onze peuteropvang is de ideale voorbereiding op school

Peuters willen ontdekken en experimenteren. Ze willen steeds meer zelf doen, zelfredzaamheid is ook nodig voor als ze straks naar school gaan. Onze peuteropvang is een veilige en uitdagende plek waar we de kinderen begeleiden in hun zoektocht en de weg naar zelfredzaamheid. De werkwijze op onze groepen sluit aan op die van het onderwijs, zodat uw peuter straks goed voorbereid naar school gaat.

Onze peuteropvang zit op veel locaties in of direct naast een basisschool. In de vakanties zijn wij gesloten, daarbij hanteren wij het rooster van de betreffende school. Een reguliere peuteropvang is tot 12.00 uur open. Op sommige locaties is het mogelijk opvang af te nemen gedurende schooltijden. Daar is het ook mogelijk om tot 13.00 uur opvang af te nemen. Kinderen lunchen dan nog mee.

Peuteropvang valt onder de Wet Kinderopvang, daarom kunt u hier Kinderopvangtoeslag voor aanvragen. Indien u niet werkt of studeert dan kunt u een contract afnemen via de VNG-tabel. De gemeente draagt dan bij in de kosten. Daarnaast zijn er ook gesubsidieerde plekken voor kinderen met een VE (voorschoolse educatie) indicatie beschikbaar. In de gemeente Haarlem kunnen ouders die in het bezit zijn van een Haarlem Pas gebruik maken van 2 ochtenden gratis peuteropvang. Vraag onze planningsmedewerkers naar de mogelijkheden.

Voorschoolse Educatie op onze peuteropvang

Op alle peuteropvanglocaties bieden wij een vorm van Voorschoolse Educatie met het VE programma van Uk en Puk. Negen locaties zijn officieel VE geregistreerd, te weten; Beertje Bas, Pinokkio, Oki-doki, Madelief, de Egelantier en het Paradijsje in Haarlem, de Pinguïns in Heemstede, het Vogelnest in Vogelenzang en de Tovenaartjes in Bloemendaal. Bij Uk & Puk zijn tien thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van peuters. De pop Puk is daarbij het speelkameraadje van de kinderen. 

Binnen het VE programma is er aandacht voor de vier ontwikkelingsdomeinen: taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels. Door middel van speelse activiteiten stimuleren en verrijken we de ontwikkeling. Dit biedt kinderen die kans hebben op een ontwikkelachterstand, een betere start op de basisschool. Uiteraard werkt een rijke leeromgeving voor alle kinderen positief! 

Het consultatiebureau bepaalt of een kind een indicatie krijgt voor voorschoolse educatie. Peuters met een voorschoolse indicatie mogen 16 uur (4 dagdelen) per week naar de peuteropvang. Heeft u al een indicatie ontvangen? Geef dit dan door aan onze planningsmedewerkers.

Contractvormen Peuteropvang

U kunt voor onze peuteropvang (POV) kiezen uit drie verschillende opvangcontracten. Let op! Sommige contracten zijn aan speciale locaties gekoppeld. Check de locatie-pagina van de betreffende peuteropvang voor de mogelijkheden. 

Peuteropvang regulier

Uw kind heeft op schooldagen in de ochtenduren opvang (3,5 tot 4 uur), m.u.v. nationale feestdagen (geen opvang in vakanties en op studiedagen van de nabij gelegen school). 

 • Inclusief voeding, evt. luiers en activiteiten
 • Opvang in alle schoolweken m.u.v. nationale feestdagen
 • We hanteren een tegoedenregeling voor extra opvang
 • Tegoedenregeling geldt alleen in schoolweken

Peuteropvang verlengd

Uw kind heeft op schooldagen opvang tot 13.00 uur of eindtijd van de naastgelegen school, m.u.v. nationale feestdagen (geen opvang in vakanties en op studiedagen van de nabij gelegen school).

 • Inclusief voeding, een warme lunch, evt. luiers en activiteiten
 • Opvang in alle schoolweken m.u.v. nationale feestdagen
 • We hanteren een tegoedenregeling voor extra opvang
 • Tegoedenregeling geldt alleen in schoolweken

Peuteropvang met VE

Uw kind heeft op schooldagen 4 uur opvang op een VE-locatie, m.u.v. nationale feestdagen (geen opvang in vakanties en op studiedagen van de nabij gelegen school).

 • Inclusief voeding, evt. luiers en activiteiten
 • Opvang in alle schoolweken m.u.v. nationale feestdagen
 • VE- verwijzing van het CJG is nodig voor een VE-plaatsing
 • We werken hier met het Uk&Puk stimuleringsprogramma

Warm eten tussen de middag

De warme maaltijden worden verzorgd door Moekes Maaltijd. Moeke kookt 100% natuurlijk zonder geur-, kleur- en smaakstoffen. U bent ervan verzekerd dat uw kind zo voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt.
Ontdek meer

Transparante kosten

Bij Les Petits zijn voeding, luiers en uitstapjes allemaal bij de prijs inbegrepen. Als uw kindje speciale voeding krijgt kan dit in overleg door de peuteropvang worden aangeschaft of vergoeden we deze tot de kostprijs van reguliere voeding.