Peuteropvang en Voorschoolse Educatie

Bij Les Petits vindt u altijd een leuke peuteropvang bij u in de buurt!

Een uitdagende en leerzame omgeving

Onze peuteropvang is een goede voorbereiding op school. Uw peuter leert omgaan met andere kinderen in een groep en wij bieden ontwikkelgerichte activiteiten.

Betrokken en professionele opvoedondersteuning

Al onze medewerkers zijn zeer betrokken en ieder kind heeft een eigen mentor. Wij hebben eigen pedagogen in huis die professionele opvoedondersteuning bieden.

Voorschoolse Educatie op de peuteropvang

Op diverse peuteropvanglocaties bieden wij Voorschoolse Educatie door gediplomeerde medewerkers. Kinderen met en zonder een VE indicatie zijn welkom bij ons!
 • Fijne locaties in een groene omgeving

 • Flexibele contractvormen en transparante kosten

 • Een groot activiteitenaanbod

Onze peuteropvang is de ideale voorbereiding op school

Peuters willen ontdekken en experimenteren. Ze willen steeds meer zelf doen, zelfredzaamheid is ook nodig voor als ze straks naar school gaan. Onze peuteropvang is een veilige en uitdagende plek waar we de kinderen begeleiden in hun zoektocht en de weg naar zelfredzaamheid. De werkwijze op onze groepen sluit aan op die van het onderwijs, zodat uw peuter straks goed voorbereid naar school gaat.

Onze peuteropvang zit op veel locaties in of direct naast een basisschool. In de vakanties zijn wij gesloten, daarbij hanteren wij het rooster van de betreffende school. Reguliere peuteropvang is 3,5 uur open, op VE-locaties duurt een ochtend 4 uur. Op sommige locaties is het mogelijk opvang af te nemen tot 13:00 uur of tot sluitingstijd van school. Kinderen lunchen dan op de peuteropvang.

Peuteropvang valt onder de Wet Kinderopvang, daarom kunt u hier Kinderopvangtoeslag voor aanvragen. Indien u niet werkt of studeert dan kunt u een contract afnemen via de VNG-tabel. De gemeente draagt dan bij in de kosten. Daarnaast zijn er ook gesubsidieerde plekken voor kinderen met een VE (voorschoolse educatie) indicatie beschikbaar. In de gemeente Haarlem kunnen ouders die in het bezit zijn van een Haarlem Pas gebruik maken van 2 ochtenden gratis peuteropvang. Vraag onze planningsmedewerkers naar de mogelijkheden.

Voorschoolse Educatie op onze peuteropvang

Op alle peuteropvanglocaties* bieden wij een vorm van Voorschoolse Educatie met het VE programma van Uk en Puk. Negen locaties zijn officieel VE geregistreerd, te weten; Beertje Bas, Pinokkio, Oki-doki, Madelief, de Egelantier en het Paradijsje in Haarlem, de Pinguïns in Heemstede, het Vogelnest in Vogelenzang en de Tovenaartjes in Bloemendaal.

Bij Uk & Puk zijn tien thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van peuters. De pop Puk is daarbij het speelkameraadje van de kinderen. Binnen het VE programma is er aandacht voor de vier ontwikkelingsdomeinen: taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels. Door middel van speelse activiteiten stimuleren en verrijken we de ontwikkeling. Dit biedt kinderen die kans hebben op een ontwikkelachterstand, een betere start op de basisschool. Uiteraard werkt een rijke leeromgeving voor alle kinderen positief! 

Het consultatiebureau bepaalt of een kind een indicatie krijgt voor voorschoolse educatie. Peuters met een voorschoolse indicatie mogen 16 uur (4 dagdelen) per week naar de peuteropvang. Heeft u al een indicatie ontvangen? Geef dit dan door aan onze planningsmedewerkers.

*De locaties in Haarlem hebben wij onlangs overgenomen en zullen de komende maanden worden geïntegreerd. Daarnaast kent de gemeente Haarlem een andere subsidieregeling. Lees hier meer over peuteropvang Haarlem.

Contractvormen Peuteropvang

U kunt voor onze peuteropvang (POV) kiezen uit drie verschillende opvangcontracten. Let op! Sommige contracten zijn aan speciale locaties gekoppeld. Check de locatie-pagina van de betreffende peuteropvang voor de mogelijkheden. 

Peuteropvang regulier

Uw kind heeft op schooldagen in de ochtenduren opvang (3,5 tot 4 uur). 

 • Inclusief voeding, evt. luiers en activiteiten*
 • Opvang in alle schoolweken m.u.v. nationale feestdagen
 • Geen opvang in vakanties of op studiedagen naastgelegen school
 • We hanteren een tegoedenregeling voor extra opvang*
 • Tegoedenregeling geldt alleen in schoolweken

*Voor peuteropvang Haarlem gelden andere voorwaarden.
Klik hier voor meer informatie.

Peuteropvang verlengd

Uw kind heeft op schooldagen opvang tot 13.00 uur of eindtijd van de naastgelegen school.

 • Inclusief voeding, een warme lunch, evt. luiers en activiteiten
 • Opvang in alle schoolweken m.u.v. nationale feestdagen
 • Geen opvang in vakanties of op studiedagen naastgelegen school
 • We hanteren een tegoedenregeling voor extra opvang
 • Tegoedenregeling geldt alleen in schoolweken

Verlengde opvang is alleen mogelijk op de locaties Bosvriendjes en Wimperoen in Aerdenhout en De Kleine Beer in Overveen.

Peuteropvang met VE

Uw kind heeft op schooldagen 4 uur opvang op een VE-locatie.

 • Inclusief voeding, evt. luiers en activiteiten*
 • Opvang in alle schoolweken m.u.v. nationale feestdagen
 • Geen opvang in vakanties of op studiedagen naastgelegen school
 • VE- verwijzing van het JGZ is nodig voor een VE-plaatsing
 • We werken hier met het Uk&Puk stimuleringsprogramma*

*Voor peuteropvang Haarlem gelden andere voorwaarden.
Klik hier voor meer informatie.

Als u gebruik wilt maken van peuteropvang kunt u een deel van de kosten terugkrijgen:
1. via de Belastingdienst door de kinderopvangtoeslag of
2. via de gemeente wanneer u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag.

1. Regeling kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst
Als u recht heeft op kinderopvangtoeslag vraagt u deze aan bij de Belastingdienst. Hoeveel toeslag u krijgt hangt af onder meer af van uw inkomen en het aantal uren dat u werkt. Op de website van de Belastingdienst, www.toeslagen.nl kunt u zien of u recht heeft op toeslag en hoeveel.

2. Gemeente: peuteropvangtoeslag
De gemeente heeft voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag een regeling. Via deze regeling betaalt u een lager tarief en dus minder voor de peuteropvang. Dit geldt voor maximaal twee dagdelen in de week.

*De locaties in Haarlem hebben wij onlangs overgenomen en zullen de komende maanden worden geïntegreerd. Daarnaast kent de gemeente Haarlem een andere subsidieregeling.
Lees hier meer over peuteropvang Haarlem.