Contractvormen

Wij bieden vier contractvormen

Opvang met of zonder vakantie

Op het KDV en de BSO is het mogelijk om een contract met of zonder vakanties af te nemen. Bij een 52 weken contract, komt uw kind het hele jaar door (m.u.v. nationale feestdagen en de weekenden) naar onze opvang. Tegoed en wisseldagen kunnen, binnen de termijn, het hele jaar worden ingezet. Bij een 40 weken contract, komt uw kind alleen in de schoolweken. Een 48 weken contract is ook mogelijk.

Bij een 48 weken contract, komt uw kind niet in de middelste 4 weken van de zomervakantie. Bij een 40 of 48 weken contract is het niet mogelijk tegoeden/ wisseldagen in te zetten in de betreffende vakantieweken. Wel kunt u dan extra dagen inkopen. Voor huiswerk BSO Les Ecoles kan alleen een 52 weken of 40 weken contract afgenomen worden en voor peuteropvang alleen een 40 weken contract.

Flexibiliteit en kosten middeling

Contracten zonder vakantie(weken) kunnen gestart worden tot uiterlijk het begin van de zomervakantie. Daarna kan dit weer per 1 januari. Op de BSO is het ook mogelijk om geheel flexibel opvang af te nemen. U krijgt dan een flexibel contract en kunt de door u gewenste dagen via het ouderportaal aanvragen bij de locatie. Deze worden achteraf geïncasseerd per afgenomen tijdsblok.

U bent hierbij wel afhankelijk van beschikbaarheid op de groep en, indien van toepassing, de vervoersmogelijkheden. Voor al onze contractvormen gelden andere tarieven. Voor alle vaste contracten geldt dat de uren per jaar omgerekend worden naar een gemiddelde per maand, zodat u maandelijks hetzelfde bedrag betaalt en u eventuele toeslag ook maandelijks in gelijke delen ontvangt.