Contractvormen

Wij bieden vier contractvormen

Opvang met of zonder vakantie

Op het KDV en de BSO is het mogelijk om een contract met of zonder vakanties af te nemen. Bij een 52 weken contract, komt uw kind het hele jaar door (m.u.v. nationale feestdagen en de weekenden) naar onze opvang. Bij een 40 weken contract, komt uw kind alleen in de schoolweken. Een 48 weken contract is ook mogelijk.

Bij een 48 weken contract, komt uw kind niet in de middelste 4 weken van de zomervakantie. Voor huiswerk BSO Les Ecoles kan alleen een 52 weken of 40 weken contract afgenomen worden en voor peuteropvang alleen een 40 weken contract.

Flexibiliteit en kosten middeling

Contracten kunnen gedurende het hele jaar gestart worden, uitgezonderd het 48-wekencontract; dit kan starten tussen 1 januari en 30 juni. Daarna is het eerstvolgende startmoment pas weer in het nieuwe jaar. Op de BSO is flexibele opvang ook mogelijk; u bent hierbij wel afhankelijk van beschikbaarheid op de groep en vervoersmogelijkheden.

Voor al onze contractvormen gelden andere tarieven. Voor alle vaste contracten geldt dat de uren per jaar omgerekend worden naar een gemiddelde per maand, zodat u maandelijks hetzelfde bedrag betaalt en u eventuele toeslag ook maandelijks in gelijke delen ontvangt.