Positief opvoeden

Positief Opvoeden volgens de methode Triple P

De vijf belangrijkste punten van Positief Opvoeden zijn:

  • Goed voor jezelf zorgen
  • Kinderen een veilige en stimulerende omgeving bieden
  • Kinderen laten leren door positieve ondersteuning
  • Een aansprekende discipline hanteren
  • Realistische verwachtingen hebben

Op de opvang

Wij werken volgens de methode positief opvoeden. Onze pedagogen en meewerkende leidinggevenden coachen de pedagogisch medewerkers op de werkvloer hierin. Deze methode biedt effectieve tips en hulp bij dagelijkse opvoedvragen. Een goede communicatie en relatie met het kind staan hierbij centraal. Positief Opvoeden is gebaseerd op vijf basisprincipes;

Goed voor jezelf zorgen, kinderen een veilige en stimulerende omgeving bieden, kinderen laten leren door positieve ondersteuning, een aansprekende discipline hanteren en realistische verwachtingen hebben. Wij passen deze methode dagelijks toe. Onze ruimtes zijn veilig en uitdagend, we geven veel positieve aandacht en heldere instructies met behulp van doe-regels afgestemd op het kind.

Samen met de ouders

Wij vinden het belangrijk om in de opvoeding samen te werken met ouders. Ons krachtenveld bestaat uit het kind, de ouders en de pedagogisch medewerker. Vanuit deze verbondenheid willen wij vorm geven aan de opvoeding van ieder kind. Indien nodig sluit een pedagoog van Les Petits hierbij aan.

Wanneer er vragen zijn of problemen, thuis of op de groep, gaan we graag met elkaar in gesprek. Als de vragen of problemen wat complexer zijn of na diverse inspanningen blijven bestaan, kan een pedagoog van Les Petits aansluiten bij deze gesprekken of een observatie doen op de groep (met uw toestemming). Ook hierbij gaan we uit van de methode positief opvoeden. We geven ouders tips en tools en stemmen de wijze van opvoeding af, zodat deze voor het kind zoveel mogelijk gelijk is.