Algemene voorwaarden

Algemene en aanvullende voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn conform de Brancheorganisatie Kinderopvang

Onze opzegtermijn is één maand en kan dagelijks ingaan. Ook voor het verminderen van dagdelen geldt een opzegtermijn van één maand.

De opzegging dient schriftelijk ingediend te worden, via ons opzegformulier,  per e-mail naar planning@lespetits.nl of per post naar Postbus 42, 2050 AA in Overveen.