Vierogenprincipe

Het vierogenprincipe uitgelegd

Altijd gezien of gehoord worden

Binnen de kinderopvang is het voor de doelgroep 0 tot 4 verplicht te voldoen aan het vierogenprincipe. Het vierogenprincipe houdt in dat er altijd een andere volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren: de beroepskracht moet altijd gezien of gehoord worden door een andere volwassene. Wij hanteren dit principe op al onze locaties voor 0 tot 4 en ook zoveel mogelijk op de BSO.

Wij vinden het belangrijk om de veiligheid van onze kinderen en medewerkers te waarborgen. Het vierogenprincipe helpt hierbij. Medewerkers staan zo min mogelijk alleen op de groep. Wanneer dit wel het geval is, bijvoorbeeld tijdens openen, sluiten of pauzetijden, voegen we groepen waar mogelijk samen. Of we zorgen ervoor dat er op een andere manier een andere volwassene is die meekijkt.

Het vierogenprincipe in de praktijk

Het begint met een open aanspreekcultuur. Binnen Les Petits zorgen we hiervoor, de lijnen zijn kort. Als medewerkers alleen op de groep staan, is er altijd een andere volwassene die mee kijkt. Dit kan de leidinggevende zijn, een leerkracht of medewerker van de buurgroep door middel van de vele ramen.

Tijdens openen en sluiten, lopen ouders ook voortdurend in en uit. Op het kinderdagverblijf zijn alle slaapkamers en verschoonruimtes voorzien van ramen, grenzend aan de groepen. Uitstapjes vinden in principe plaats met twee medewerkers. Op de BSO kan het voorkomen dat iemand alleen weggaat met de kinderen, dan is dit altijd naar een plek met veel sociale controle. Per locatie staat in het intakeboek exact omschreven hoe er invulling gegeven wordt aan het vierogenprincipe.