Buiten de lijntjes kleuren

Een prachtig proces

Creativiteit, een prachtig proces

Creativiteit betekent ‘iets nieuws creëren’. Dit kan een product zijn; een tekening, tekst of knutselwerkje, maar ook een oplossing voor een probleem of een antwoord op een vraag. Kinderen mogen bij ons hun creativiteit de vrije loop laten en hun eigen pad vormgeven. Wij leggen het initiatief bij het kind en stellen het creatieve proces centraal in plaats van het eindresultaat.

Van een aangedragen oplossing of antwoord en een prachtige voor geknipt knutselwerkje leer je als kind vooral dat een ander het beter kan. Wij leren de kinderen nadenken en onderzoeken. Dat gaat met vallen en weer opstaan. Soms mislukt het, dan doe je het nog een keer. Net zo lang tot het door jou gewenste resultaat wel bereikt is. Soms bereik je dat niet en dan stel je je verwachtingen bij.

Activiteitenaanbod volgens Reggio

Wij laten ons inspireren door de pedagogische ideeën vanuit de Reggio-pedagogiek, gebaseerd op de theorie van de Italiaanse filosoof Malaguzzi. We gaan uit van het competente kind dat zelfontdekkend leert. Wij zorgen ervoor dat kinderen zich creatief mogen en kunnen uiten op hun eigen manier en sluiten daarbij aan. Dagelijks bieden we creatieve en sportieve activiteiten.

Voor de peuters hebben wij een dans- en muziekdocent die op roulerende basis workshops geven op alle locaties. Op de BSO organiseren we extra Ontdek!workshops waarbij plezier en ontdekken van interesse of talent voorop staat. We laten kinderen experimenteren met allerlei sporten, technieken en materialen om zo te ontdekken wat ze leuk vinden en waar hun talent en passie ligt.