Calculator

Op deze pagina vindt u onze Calculator. Een rekenhulp waarmee u door het invoeren van slechts enkele gegevens een zeer betrouwbaar idee krijgt wat u in 2022 netto betaalt voor de opvang van uw kind(eren).

Kinderopvangtoeslag

U kunt in onze calculator alleen opvang berekenen die onder de Wet Kinderopvang vallen. Dit zijn bij Les Petits de volgende opvangsoorten:

  • Buitenschoolse Opvang (bso)
  • Kinderdagverblijf (kdv)
  • Peuteropvang (pov) tot 12:00 en Verlengde Peuteropvang tot 13:00/14:30
  • Voorschoolse Opvang (vso)

Tussenschoolse Opvang (TSO) en gesubsidieerde peuteropvang vallen niet onder de Kinderopvangtoeslag.

Als u beiden werkzaam bent dan komt u in aanmerking voor Kinderopvangtoeslag, ongeacht hoeveel u verdient. Wilt u weten hoeveel % u terug kunt krijgen van de belastingdienst? Klik dan hier voor de Kinderopvangtoeslagtabel 2022 of laat onze calculator dit voor u berekenen.

Hoe werkt de Calculator?

Vul in de Calculator de gevraagde gegevens van uw kind in. Heeft u meerdere kinderen, dan klikt u op “+ kind”. Neemt u meerdere opvangsoorten af voor hetzelfde kind dan kiest u voor “+ opvang”.

Vervolgens vult u uw (gezamenlijk) bruto toetsingsinkomen in. Deze vindt u op uw laatste belasting-aangifte/-aanslag of kunt u berekenen op de pagina van de belastingdienst.

De Calculator berekent wat u netto betaalt voor de opvang van uw kinderen in 2022 ná aftrek van de Kinderopvangtoeslag.
Let op: u ontvangt van Les Petits een factuur voor het bruto maandtarief. De kinderopvangtoeslag dient u zelf aan te vragen bij Toeslagen.nl.