Calculator

Op deze pagina vindt u onze Calculator. Een rekenhulp waarmee u door het invoeren van slechts enkele gegevens een betrouwbaar idee krijgt wat u in 2023 netto betaalt voor de opvang van uw kind(eren).

Als u beiden werkzaam bent dan komt u in aanmerking voor Kinderopvangtoeslag, ongeacht hoeveel u verdient. U kunt in onze calculator alleen opvang berekenen die onder de Wet Kinderopvang vallen. Dit zijn bij Les Petits de volgende opvangsoorten:

  • BSO (buitenschoolse Opvang)
  • KDV (kinderdagverblijf)
  • POV (peuteropvang met kinderopvangtoeslag)
  • VSO (voorschoolse opvang)

TSO (overblijf) en de door de gemeente gesubsidieerde peuteropvang vallen niet onder de Kinderopvangtoeslag.

De Calculator berekent wat u netto betaalt voor de opvang van uw kinderen in 2023 ná aftrek van de Kinderopvangtoeslag.
Let op: u ontvangt van Les Petits een factuur voor het bruto maandtarief. De kinderopvangtoeslag dient u zelf aan te vragen via mijntoeslagen.nl.

Het laden van de calculator duurt eventjes…..