PLAYgrounds

Bewegen voor iedereen met PLAYgrounds

Geschoold in PLAYgrounds

PLAYgrounds is gebaseerd op het zodanig inrichten van de fysieke en sociale omgeving van een kind dat het uitnodigt tot bewegen. Dat betekent niet dat een prachtig plein gegarandeerd een succes is voor plezier in bewegen voor alle kinderen op het plein. De professional heeft juist een belangrijke rol in het creëren van een sociaal veilige omgeving, waarin alle kinderen mee kunnen doen.

Dat is extra belangrijk voor kinderen die aan de kant staan tijdens het buiten spelen. Als deze kinderen meer mogelijkheden krijgen om hun motorische vaardigheden te ontwikkelen, krijgen zij meer plezier in bewegen, en gaan zij ook vanzelf méér bewegen. Met alle positieve effecten voor de gezondheid en hun sociale ontwikkeling tot gevolg. Onze medewerkers dragen hier graag aan bij.

PLAYgrounds voor alle leeftijden

Wij werken met PLAYgrounds voor peuters en voor kinderen van de TSO en BSO. Wij hebben speciaal buiten speelmateriaal om het buiten spelen uitdagender te maken en kinderen meer uit te nodigen tot bewegen. Onze medewerkers denken na over de inrichting van het plein en spelen actief mee.

Er wordt vooraf nagedacht welke activiteiten er aangeboden worden en deze worden zo ingedeeld dat kinderen mee kunnen doen op hun eigen niveau. Voor peuters wordt bijvoorbeeld een parcourtje uitgezet dat je op een makkelijke en op een moeilijke manier kunt afleggen. Op de TSO en BSO worden activiteiten zoals kingen en voetballen zo aangeboden dat kinderen d.m.v. roulatie altijd aan bod komen en op hun eigen niveau mee kunnen doen.