Pedagogiek

Op deze pagina stelt ons pedagogisch team zich aan u voor informeren u graag over de pedagogische kant van het reilen en zeilen binnen Les Petits.
Onze pedagogen Carolien Libert en Bernadette Lakeman geven gezamenlijk vorm aan het pedagogisch beleid binnen Les Petits.
Soms worden zij betrokken bij oudergesprekken en doen op verzoek van ouders en/of pedagogisch medewerkers regelmatig observaties op de groep. Dit betreft meestal het begeleiden van de hele groep. Soms komen zij voor een individueel kind, uiteraard altijd in overleg met de betrokken ouder(s).
Indien u vragen hebt op Pedagogisch gebied, dan kunt u deze in eerste instantie bij de pedagogisch medewerkers van uw locatie neerleggen. Indien nodig verwijzen zij u door naar Carolien of Bernadette.

Ons pedagogisch team onderhoud ook contact met externe partners die te maken met kinderen van 0-12 jaar. Hierbij kunt u denken aan het CJG, het consultatiebureau en de schoolarts. Ook hebben zij met  alle scholen waar wij kinderen van opvangen op de BSO regelmatig contact over het welzijn van de kinderen.

Daarnaast coachen Carolien en Bernadette de leidinggevenden op de pedagogische kwaliteit van hun locatie en geven zij bijscholing aan onze pedagogisch medewerkers op het gebied van pedagogisch handelen. Op de pagina Deskundigheid kunt u hier meer over lezen.