FAQ

Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Op onze website is veel (praktische) informatie te vinden over de locaties, kosten, contract- en opvangvormen, onze pedagogiek, activiteiten en services.

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen die wij krijgen. Staat uw vraag er niet tussen en/of kunt niet vinden wat u zoekt op onze website? Neem dan contact met ons op via onderstaande button.

Inschrijven en plaatsing

Zijn er wachtlijsten?

Dat verschilt per locatie en per dag. Neem contact op via onze contact button om te vragen of er wachtlijsten zijn op uw locatie(s) en dag(en) van voorkeur.

Vanaf welke leeftijd kan mijn kind naar de opvang?

Wij vangen kinderen op vanaf 10 weken oud tot einde basisschool.

Wat is jullie vaccinatiebeleid?

Les Petits vangt sinds 1 januari 2021 alleen kinderen op die het volledige vaccinatieprogramma volgen. Een uitzondering hierop zijn kinderen die om aantoonbaar medische redenen niet (volledig) gevaccineerd zijn. Klik hier voor meer informatie.

Kan mijn kind ook bij jullie naar de opvang als er extra begeleiding nodig is?

In principe vangen wij alle kinderen op, ook wanneer er sprake is van een beperking, chronische ziekte of andere begeleidingsvraag. In dat geval bespreekt de planningsmedewerker de aanvraag met één van onze pedagogen. Samen met de ouders en leidinggevende van de gewenste locatie(s) wordt gekeken naar de mogelijkheden en haalbaarheid. Onze medewerkers mogen geen complexe medische handelingen verrichten waarvoor een BIG-registratie nodig is.

Wanneer ontvang ik bericht of mijn kind geplaatst is?

Onze planningsmedewerkers zullen u maximaal 3 maanden voor de aanvraagdatum per e-mail of telefonisch een plaatsingsaanbod doen. Indien de door u gevraagde mogelijkheden (nog) niet haalbaar zijn, dan krijgt u hiervan ook 3 maanden voor de aanvraagdatum schriftelijk bericht.

Wat gebeurt er als mijn kind geplaatst is?

U wordt (uiterlijk twee weken voor de startdatum) gebeld door een medewerker van de locatie om een intakegesprek in te plannen. Tijdens dit gesprek wordt alle informatie over de opvang en over uw kind besproken en geregistreerd. Indien mogelijk en gewenst mag uw kind na dit gesprek één of twee uurtjes op de opvang blijven om alvast even te wennen.

Hoe verloopt de wenperiode?

Tijdens het intakegesprek worden afspraken gemaakt over het verloop van de wenperiode. De wenperiode start in principe op de eerste dag van plaatsing. Wanneer eerder wennen wenselijk is, kunnen er eventueel voor de plaatsingsdatum extra dagdelen afgenomen worden, mits er plek is op de groep. Wanneer de eerste dag tegelijk valt met een speciale activiteit of feest die het wennen kan bemoeilijken (sinterklaas bijvoorbeeld), wordt in overleg met u gekeken naar een alternatieve dag.

Op de eerste dag komt uw kind altijd een dagdeel; de ochtend of de middag. Daarna wordt dit in overleg uitgebreid naar hele dagen. Hoe snel dit gaat, is per kind verschillend. Sommige kinderen hebben een langere wenperiode nodig.

Waar moet ik aan denken voordat mijn kind start?

Voor baby’s is het van belang dat zij voor de start al goed uit een flesje kunnen drinken en gewend zijn zelfstandig in een bedje te slapen. Dit maakt het wenproces voor hen een stuk makkelijker. Begin dus op tijd met oefenen! Voor kinderen die voor het eerst naar school en de BSO gaan is het fijn als zij van te voren weten waar en hoe zij opgehaald worden om vanuit school naar de BSO te gaan. Wij spelen op alle doelgroepen veel buiten, houdt er rekening mee dat de kleding van uw kind vies kan worden en geef makkelijke schoenen mee die tegen een stootje kunnen!

Wat geef ik mijn kind mee op de eerste dag?

Als uw kind nog slaapt overdag, geeft u een goed passende slaapzak mee en eventueel een knuffeltje (zonder koorden/touwtjes) en/of speentje. Kinderen onder de 4 geeft u tevens een setje reservekleding mee. Wanneer het warm weer is, is het handig om zwemkleding/een zwemluier mee te geven i.v.m. eventuele water activiteiten. Wilt u alle persoonlijke spulletjes zoveel mogelijk voorzien van de naam van uw kind?

Voeding

Kan ik borstvoeding blijven geven als mijn baby naar het kinderdagverblijf gaat?

Zeker! U kunt afgekolfde borstvoeding meegeven in een eigen flesje, voorzien van de naam van uw kind en de datum van afkolven. Het is handig om ook een flesje ingevroren voeding mee te geven, zodat er altijd een reserve voeding is. Wanneer het afkolven niet lukt, is het ook mogelijk om zelf te komen voeden op de groep. Hierover kunt u tijdens het intakegesprek afspraken maken. Wij hanteren een borstvoedingsbeleid, te vinden in ons ouderportaal. Wanneer uw kindje nog niet gestart is, kunt u deze opvragen via de contact button. U kunt tevens een contactverzoek indienen voor onze borstvoedingsconsulente.

Moet ik zelf flesvoeding meegeven?

Nee, alle voeding is bij ons inclusief. Voor flesgevoede baby’s hebben wij flesvoeding van het merk Nutrilon en het merk Hipp. Als uw kindje andere of speciale voeding krijgt, kan dit in overleg worden aangeschaft, mits de kostprijs niet of nauwelijks afwijkt. Wanneer dit lastig is of de prijs teveel afwijkt, vragen wij u het zelf mee te geven.

Wordt de flesvoeding die ik zelf meebreng vergoed of krijg ik korting als ik zelf flesvoeding meegeef?

Als uw kind speciale flesvoeding krijgt, die wij niet zelf aan kunnen schaffen, vergoeden wij de meegebrachte voeding tot de kostprijs van reguliere voeding. Wanneer de eigen voeding duurder is, betaalt u zelf het verschil. Wanneer het dieetvoeding betreft die ook bij uw ziektekostenverzekeraar gedeclareerd kan worden, vergoeden wij de flesvoeding niet. Wij geven geen korting op de uurprijs.

Wat is jullie voedingsbeleid; welk eten en drinken wordt gegeven tijdens de opvang?

Wij bieden gevarieerde en gezonde voeding. Op het kinderdagverblijf en de peuteropvang krijgen de kinderen vanaf 6 maanden tussen de middag een warme maaltijd (qua structuur aangepast op de leeftijd van het kind), verzorgd door Moekes Maaltijd. Deze maaltijden zijn vers en 100% natuurlijk. Op de buitenschoolse opvang wordt er op woensdag en vrijdag en in de vakanties tussen de middag brood gegeten met gezond beleg, eventueel met soep erbij. Op facultatieve basis kunnen kinderen op de BSO aan het eind van de dag ook een warme maaltijd krijgen, mits er meerdere kinderen zijn die mee eten. Er wordt rekening gehouden met allergieën en geloofsovertuiging. Ouders dienen door te geven wat een kind wel en niet mag eten. Ook de tussendoortjes zijn gezond; (gedroogd) fruit, rauwkost, yoghurt met lijnzaad of havervlokken en speltwafels bijvoorbeeld. We drinken alleen water en afgekoelde thee. Op het kinderdagverblijf en de peuteropvang mag natuurlijk getrakteerd worden bij verjaardagen, wel vragen wij de ouders ook dan om een gezonde traktatie.

Kan ik mijn kind ook zelf eten en drinken meegeven?

Eigen voedingsmiddelen kunnen alleen meegegeven worden wanneer kinderen op grond van medische noodzaak niet kunnen eten wat aangeboden wordt. Dit overlegt u vooraf met de groepsleiding. Bij Les Petits drinken we alleen water en afgekoelde thee, hier wijken we niet vanaf. De ervaring leert dat kinderen die hier in het begin moeite mee hebben, er snel aan gewend zijn.

Vervoer

Hoe is het vervoer geregeld van school naar de BSO, als deze niet op dezelfde locatie zijn?

Wij halen zoveel mogelijk zelf de kinderen op. Dit gebeurt lopend of met de gewone of de elektrische Les Petits bus. Soms zijn er teveel scholen of kinderen tegelijk uit. Dan zetten we ons vaste taxibedrijf in. Zij werken zoveel mogelijk met vaste chauffeurs. U krijgt altijd vooraf te horen hoe het vervoer van uw kind geregeld is.

Krijg ik korting wanneer mijn kind niet vervoerd hoeft te worden van school naar de BSO?

Nee, binnen Les Petits hanteren we een all-in uurprijs. Evenals de kosten voor vervoer, wisselen ook de kosten van bijvoorbeeld de huisvesting of de activiteiten waaraan kinderen al dan niet meedoen. Iedereen betaalt dezelfde prijs.

Opvangsoorten

Wat is het verschil tussen het kinderdagverblijf en de peuteropvang?

Op het kinderdagverblijf hebben wij veelal een verticale groepssamenstelling met kinderen van 0-4 jaar in één groep van 12 kinderen met twee begeleiders, of één groep van 16 kinderen met drie begeleiders. Binnen verticale groepen krijgen kinderen de kans om hun eigen ontwikkeling door te maken in hun eigen tempo. Zij kunnen aansluiting zoeken bij kinderen in dezelfde ontwikkelingsfase, dit is niet altijd leeftijdgebonden. Tevens biedt het geborgenheid om 4 jaar lang in dezelfde groep te blijven. Op de peuteropvang hebben wij groepen met 16 kinderen van 2-4 jaar met twee begeleiders. Deze vorm van opvang is geschikt voor kinderen die wat meer uitdaging nodig hebben en als voorbereiding op school. Er wordt voorschoolse educatie en ontwikkelgerichte activiteiten aangeboden en onze peuterspeelzalen zitten altijd in of naast de basisschool waar we nauw mee samenwerken. Veel kinderen combineren het kinderdagverblijf met de peuteropvang.

Wat is het verschil tussen buitenschoolse opvang en buitenschoolse opvang met huiswerkbegeleiding (Les Ecoles)?

Op de reguliere buitenschoolse opvang werken we op bijna alle locaties met horizontale basisgroepen (4-6 en 7-12). Op een enkele locatie werken we met een verticale basisgroep (4-12), dit hangt samen met de grootte van de locatie. Vanaf groep 6 (±9 jaar) merken we dat kinderen meer behoefte krijgen aan zelfstandigheid en het contact met leeftijdsgenootjes belangrijker wordt. Dat is ook het moment dat zij meer huiswerk meekrijgen van school. Om al deze redenen hebben wij Les Ecoles opgezet; buitenschoolse opvang voor kinderen vanaf groep 6, met huiswerkbegeleiding. In de Les Ecoles groep zit uw kind altijd met leeftijdgenoten en wordt er (geleidelijk) steeds meer een beroep gedaan op de zelfstandigheid. Voor de huiswerkbegeleiding zijn vaste pedagogisch medewerkers en een studentbegeleider aanwezig. De uurprijs van Les Ecoles ligt iets hoger, maar komt eveneens in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Les Ecoles wordt ook vaak gecombineerd met reguliere BSO.

Kan ik ook flexibele opvang afnemen?

Op de BSO is dit mogelijk. U krijgt dat een flexibel contract waarbij u zelf op ieder moment de gewenste dagen aan kunt vragen. U bent dan wel afhankelijk van de beschikbare plekken op de groep. Op het kinderdagverblijf en de peuteropvang is dit niet mogelijk. Jonge kinderen zijn meer gebaat bij structuur en regelmaat.

Kan ik ook alleen opvang in de schoolvakanties afnemen?

Ja, dat kan op de BSO. In de vakanties bieden wij op onze BSO’s DOEN! en DOEN!9+. Veelzijdige vakantieprogramma’s met de leukste vakantie activiteiten! Op deze pagina leest u hier alles over.

Praktische informatie

Hoe verloopt het contact en de communicatie met de medewerkers van de groep?

Persoonlijke communicatie aan het begin en einde van de opvang dag vinden wij heel belangrijk, daar nemen we de tijd voor. Wanneer uw kind bij ons start, ontvangt u een inlog voor ons ouderportaal Konnect. Via Konnect stuurt de groep berichten aan u en foto’s die tijdens de opvang dag van uw kind gemaakt zijn (indien u hier toestemming voor geeft). Zelf kunt u ook berichten sturen naar de medewerkers. Daarnaast is alle informatie over uw kind, ons beleid en de (financiële) informatie over uw plaatsing in Konnect te vinden. Konnect is te benaderen via internet en via een handige app. Met de app kunt u bijvoorbeeld snel en makkelijk uw kind afmelden of juist aanmelden voor een extra dag. Meer informatie leest u op deze pagina.

Ontvang ik tegoeden als mijn kind een keer niet komt?

Ja, als u uw kind voor 9.00 uur afmeldt op de dag dat hij/zij niet komt, ontvangt u een tegoed voor de gemiste dag. Dit tegoed kunt u inzetten voor een extra dag(deel) in de 4 weken vóór de dag dat uw kind niet komt, en in de 12 weken erna. Mits er plek is op de groep. Uitgebreide info en een FAQ over onze tegoeden regeling vindt u hier.

Is het mogelijk om mijn kind incidenteel een extra dag(deel) te laten komen?

Ja, u kunt incidentele extra dagen of dagdelen aanvragen. U bent dan wel afhankelijk van de beschikbare plekken op de groep. U kunt de extra opvang achteraf op factuur betalen, of u kunt hiervoor tegoeden inzetten als u deze heeft. Uitgebreide info en een FAQ over het afnemen van extra dagen vindt u hier.

Wat als mijn kind ziek is?

Als uw kind ziek is, is het in het belang van uw kind om thuis te blijven. Als u uw kind voor 9.00 ’s ochtends afmeldt, ontvangt u tegoedpunten, deze kunt u eventueel later inzetten voor extra opvang. Als uw kind ziek wordt tijdens de opvang, bellen wij u om uw kind op te halen. We verwachten dat u er dan binnen een uur kan zijn.

Kunnen jullie mijn kind medicatie geven tijdens de opvang?

Dat kan, mits u een medicijnverklaring invult, (een kopie van) de bijsluiter meegeeft en onze medewerkers duidelijke instructies geeft. Wanneer er meer complexe medicatie moet worden toegediend zoals een epi-pen bij een allergische reactie of insuline i.v.m. diabetes, wordt er gezamenlijk met de ouders, de leidinggevende en betrokken medewerkers in een overeenkomst vastgesteld over hoe te handelen.

Wat zijn de openingstijden?

Bij hele dagopvang (kinderdagverblijf en BSO) zijn wij open van 7.30 – 18.30. De openingstijden van de peuteropvang en de aanvangstijden van de BSO in schoolweken verschillen per locatie. Deze vindt u op de locatie pagina’s.

Op welke feestdagen zijn jullie gesloten?

Wij zijn gesloten op nieuwjaarsdag, koningsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en tweede kerstdag. Eén keer in de 5 jaar zijn wij gesloten op Bevrijdingsdag, de eerstvolgende keer is op 5 mei 2025.

Is de BSO open als mijn kind een studiedag heeft?

Ja op studiedagen is de BSO de hele dag open, u dient dan wel op tijd extra opvang aan te vragen. Als de studiedag op de vaste BSO dag van uw kind valt, en u vraagt minimaal een week van tevoren extra opvang aan, dan bent u verzekerd van plek. Als het niet de vaste BSO dag van uw kind is, of u vraagt de opvang later aan, hangt het af van het aantal beschikbare plekken op de groep. Wanneer u tegoedpunten heeft omdat uw kind afwezig geweest is in de 12 weken voorafgaand aan de studiedag, kunt u deze hiervoor inzetten. Ook kunt u de(het) extra dag(deel) op factuur afnemen.

Hoeveel kost de kinderopvang?

Dat is voor iedereen verschillend en hangt van diverse factoren af. Bijvoorbeeld van de soort opvang en het soort contract, of u wel of niet werkt of studeert en hoe hoog uw inkomen is. U kunt hier berekenen wat voor u de netto kosten zijn.

Moet ik ook inschrijfkosten betalen?

Wij heffen geen inschrijfkosten maar berekenen voor het verwerken van uw aanmelding en plaatsing(en) wel eenmalig €10,- administratiekosten per kind. U betaalt dit echter pas als wij uw kind ook daadwerkelijk hebben kunnen plaatsen.

Wat is de opzegtermijn?

De opzegtermijn voor zowel de gehele plaats als een dag(deel) is één maand. U kunt hier opzeggen.

Waar vind ik informatie over de oudercommissie en/of hoe geef ik me hiervoor op?

Als uw kind geplaatst is, heeft u toegang tot ons ouderportaal. Daarin heeft iedere oudercommissie een eigen pagina waar zij informatie op kan laten plaatsen. Veelal vindt u hier ook de contactgegevens. Ook kunt u deze opvragen bij de leidinggevende van de locatie.