Huiswerkbegeleiding in Aerdenhout

De beste huiswerkbegeleiding vindt u bij Les Ecoles Aerdenhout

BSO en huiswerkbegeleiding in Aerdenhout

Gaat uw kind nog naar de basisschool en bent u op zoek naar huiswerkbegeleiding voor uw kind in Aerdenhout? Dan bent u bij Les Petits aan het juiste adres! Op onze Les Ecoles locatie in Aerdenhout bieden wij huiswerkbegeleiding aan kinderen van groep 6 t/m 8, in combinatie met buitenschoolse opvang. Kleinschalige opvang met huiswerkbegeleiding, daar staat Les Ecoles Aerdenhout voor!

Op onze BSO met huiswerkbegeleiding in Aerdenhout werken studentbegeleiders en een huiswerk coördinator. Zij helpen de kinderen met het plannen van het huiswerk en geven uitleg wanneer dat nodig is of overhoren het leerwerk. Ook leren de kinderen op de huiswerkbegeleiding in Aerdenhout hoe zij informatie kunnen verzamelen en hoe zij een presentatie of werkstuk kunnen maken.

Een dag op onze huiswerkbegeleiding in Aerdenhout

Onze huiswerkbegeleiding zit in de Vondelschool. De kinderen komen uit school zelfstandig naar ons toe, of we halen ze op als ze naar een andere school gaan in Aerdenhout. We eten en drinken eerst gezellig wat en daarna maken we een planning voor de rest van de middag.

Ook al is onze BSO gericht op huiswerkbegeleiding, er is natuurlijk ook voldoende tijd voor ontspanning. Als het huiswerk af is, kunnen de kinderen meedoen aan een aangeboden activiteit of lekker buiten spelen op het grote plein of het voetbalveld. Onze locatie is gelegen in de rustige en groene omgeving van Aerdenhout. Daardoor is er veel ruimte om buiten te zijn. In periodes dat de kinderen minder huiswerk hebben, bieden we educatieve workshops aan op de huiswerkbegeleiding.

Onze visie op huiswerkbegeleiding in Aerdenhout

Elk kind heeft een eigen manier van leren. Wij bieden daarom huiswerkbegeleiding op maat in Aerdenhout. Tijdens de huiswerkbegeleiding krijgen de kinderen steeds meer inzicht in hóe zij leren, waar hun talent ligt en wat ze kunnen doen als het even niet lukt.

We bespreken met elkaar wat hen moeilijk of juist makkelijk afgaat en we stimuleren om de moeilijke vakken extra te oefenen. We geven daar extra hulp en uitleg bij. We gaan niet op de stoel van de leerkracht zitten, maar helpen uw kind wel meer inzicht en vertrouwen te krijgen in eigen kunnen.

Huiswerkbegeleiding in Aerdenhout en opvang in vakanties

Het is mogelijk om huiswerkbegeleiding en reguliere buitenschoolse opvang in Aerdenhout te combineren. U kunt kiezen voor een contract waarin u BSO met huiswerkbegeleiding afneemt in de schoolweken, maar ook voor een contract waarbij u BSO met huiswerkbegeleiding èn reguliere BSO in vakanties afneemt. Uw kind wordt dan in vakanties op een reguliere BSO in Aerdenhout opgevangen.

Uw kind kan ook in schoolweken huiswerkbegeleiding met reguliere BSO in Aerdenhout combineren. Naast onze huiswerkgroep zit een reguliere BSO groep, maar ook op andere locaties in Aerdenhout.

Onze vestiging in Aerdenhout

Les Petits biedt huiswerkbegeleiding in Aerdenhout via Les Ecoles. Vraag via de vestigingspagina een rondleiding aan!

Huiswerk BSO Les Ecoles Aerdenhout

Juliana van Stolberglaan 27b