Meerjarenbeleid

2024-2027

Meerjarenbeleid Les Petits

Waar staat Les Petits voor? Wat is onze visie en missie en wat zijn onze plussen? Dit vertellen we in ons meerjarenbeleid, waarin we u ook graag mee de toekomst in nemen. Het geeft een beeld van de koers die we de komende jaren willen varen. Welke kansen we daarbij zien en welke uitdagingen.