Tussenschoolse opvang

Meer over onze tussenschoolse opvang

Les Petits op de TSO

Wij bieden op verschillende scholen in de regio pedagogische ondersteuning op de tussenschoolse opvang (TSO). Dit houdt in dat onze medewerkers op de TSO meewerken en meedenken over het activiteitenaanbod. Op vier scholen, te weten; de Bos en Duinschool, de Sparrenbosschool, de Voorwegschool en de Vondelschool verzorgen wij de gehele TSO; de praktische opvang, de personeelsplanning en de inschrijving en facturatie.

Dit betekent dat wanneer uw kind naar één van deze scholen gaat, u hem/haar bij ons in moet schrijven voor de dagen dat u TSO wenst. Hier is geen inschrijfgeld aan verbonden. U ontvangt van ons een overeenkomst en we laten we de TSO-coördinator weten dat uw zoon of dochter mee luncht bij ons. U kunt het digitale inschrijfformulier hieronder downloaden. TSO valt niet onder kinderopvangtoeslag.

De invulling van de TSO tijd

De TSO wordt op iedere school anders georganiseerd. Soms eten de kinderen in de eigen klas en soms in een algemene ruimte. Veel scholen splitsen de (eet)tijd voor de onder en bovenbouw. Na het eten en drinken gaan de kinderen lekker naar buiten. Bij slecht weer worden er binnen activiteiten gedaan.

Kinderen nemen hun eigen lunch mee. Wilt u hierbij rekening houden met de voedingsrichtlijnen van de school? Op de Sparrenbosschool verzorgen wij het drinken. Tijdens de TSO worden gerichte (buiten)activiteiten aangeboden. Veelal volgens PLAYgrounds, een beweegprogramma dat kinderen uitnodigt tot bewegen. De TSO medewerker heeft een belangrijke rol als het gaat om het uitzetten van activiteiten en het creëren van een sociaal veilige omgeving waarin alle kinderen mee kunnen doen.