Oudercommissie

Alles over onze oudercommissies

Alle locaties een oudercommissie (OC)

Iedere vestiging heeft een eigen oudercommissie. Zij hebben adviesrecht over elk voorgenomen besluit binnen de eigen vestiging zoals: het pedagogisch beleid en de veiligheid en hygiëne. Zij komen diverse malen per jaar bij elkaar om hierover te overleggen. De leidinggevende van de vestiging sluit hier regelmatig bij aan. Ook overige ouders kunnen deze vergaderingen regelmatig bezoeken. De oudercommissie kondigt deze van tevoren aan.

Na de vergadering kunt u de notulen lezen via ons ouderportaal. De oudercommissie houdt zich ook bezig met het organiseren van leuke activiteiten voor de kinderen en ouders op de locatie. De werkwijze van de oudercommissie kunt u in het oudercommissie beleid van de vestiging lezen.

De centrale oudercommissie (COC)

De voorzitters van elke oudercommissie vormen samen de centrale oudercommissie. Zij overleggen minimaal drie maal per jaar met de directie over organisatie brede ontwikkelingen en hebben adviesrecht over organisatie brede besluiten die betrekking hebben op de dagelijkse opvang. Bijvoorbeeld beleidswijzigingen, uitbreidingen of prijsverhogingen.

De voorzitters overleggen vooraf binnen de individuele oudercommissie en koppelen de resultaten in de centrale oudercommissie terug. De werkwijze van de centrale oudercommissie kunt u in het centrale oudercommissiebeleid lezen. U kunt altijd zelfstandig contact opnemen met de voorzitter van uw oudercommissie voor vragen of het geven van input. Gegevens zijn te vinden in het ouderportaal.