Peuteropvang Haarlem

Vanaf 1 januari bij Les Petits

Nieuw: Peuteropvang Haarlem

Met ingang van 1 januari 2023 heeft Les Petits 6 peuteropvanglocaties in Haarlem overgenomen van Haarlem Effect. Dit zijn VE-locaties (Voorschoolse Educatie) waar kinderen met en zonder VE-indicatie kunnen komen spelen.

Drinken, fruit en verschoning
Gedurende de komende maanden worden de facilitaire-en groepsruimtes heringericht zodat we op onze locaties in Haarlem dezelfde service kunnen bieden als op onze locaties in Heemstede en Bloemendaal.
Zo nemen kinderen die naar de peuteropvang in Haarlem gaan nu nog eigen fruit, drinken en verschoning mee. Dit omdat de locaties nog niet allemaal de facilitaire mogelijkheden hebben om dit op de locatie zelf te kunnen regelen. De kosten van fruit, drinken en luiers zijn dan ook niet meegenomen in de uurprijs van Peuteropvang Haarlem.

Ruildagen ipv Tegoeden
Les Petits maakt gebruik van een tegoedenregeling waarbij ouders punten krijgen voor een afgemelde dag. Deze punten kunnen zij gebruiken om extra opvang in te kopen. De meeste kinderen van peuteropvang Haarlem komen echter 4 dagen per week, waardoor er weinig ruimte overblijft om extra dagen af te nemen. Daarom kunnen ouders van peuteropvang Haarlem gebruik maken van ruildagen ipv tegoeden. Ruildagen zijn via de ouderapp aan te vragen.

Kosten peuteropvang Haarlem

Als u gebruik wilt maken van peuteropvang kunt u een deel van de kosten terugkrijgen of in sommige gevallen zelfs gratis:

KOT

Kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst
Peuteropvang valt onder de Wet Kinderopvang. U kunt via de kinderopvangtoeslag van het Ministerie van OCW een bijdrage krijgen in de kosten voor kinderopvang. Voorwaarden is o.a. dat u beiden werkt of studeert.

VNG

Via de gemeente wanneer u geen recht heeft op KOT.
De gemeente Haarlem subsidieert ouders die geen recht hebben op de kinderopvangtoeslag. De ouderbijdrage wordt berekend naar aanleiding van de inkomstengegevens. U betaalt een ouderbijdrage waarin de subsidie van de gemeente al is verrekend.

VE

Via de gemeente indien u een VE-verwijzing heeft van het JGZ
Peuters die van het consultatiebureau een VE verwijzing (Voorschoolse Educatie) hebben gekregen komen 4 ochtenden per week naar de peuteropvang. De eerste 2 ochtenden betalen ouders naar inkomen via VNG of KOT, de 3de en 4de ochtend zijn gratis.

Haarlem Pas

Via de Haarlem Pas
Ouders die in het bezit zijn van een Haarlem Pas kunnen bij het overleggen van een kopie aan Les Petits gebruik maken van 2 ochtenden gratis peuteropvang.
Voor meer informatie over de Haarlem Pas klik hier.

 

Klaar voor de Start Haarlem

Onze VE peuteropvang locaties in Haarlem zijn aangesloten bij Klaar voor de Start Haarlem.
Lees hier meer informatie over Klaar voor de Start.

Als uw kind vanaf 3 jaar (dus minimaal één jaar voordat het naar de basisschool) 4 dagdelen naar de ‘Klaar voor de Start’ VE peuteropvang gaat, krijgt u voorrang op een basisschool in uw postcode gebied. Uw opvangcontract is het bewijs dat uw kind naar de peuteropvang is gegaan. De school kijkt naar de startdatum van de peuteropvang.

Het maakt voor de school niet uit naar welke ‘Klaar voor de Start’ peuteropvang uw kind is geweest. Wanneer uw kind een VE indicatie heeft gekregen en u bent doorverwezen naar een ‘Klaar voor de Start’ locatie in Haarlem, is het dus belangrijk dat hij/zij op tijd naar één van deze locaties gaat en u niet wacht tot er een plek vrij is op de locatie die verbonden is aan de  school van uw voorkeur. Onze medewerkers van de planning helpen u graag bij het vinden van een locatie waar snel plek is voor uw kind.