Vaccinatiebeleid

Meer over ons vaccinatiebeleid

Ons vaccinatiebeleid

De vaccinatiegraad in Nederland is de afgelopen jaren gestaag gedaald. De noodzakelijke vaccinatiegraad van 95% wordt op dit moment niet gehaald. Mede hierdoor zijn er in het hele land discussies gaande of kinderopvang organisaties de mogelijkheid moeten hebben om niet gevaccineerde kinderen te weigeren, ter bescherming van de gezondheid van de kinderen en mensen op de opvang. Of dit wettelijk gezien mag, is onduidelijk.

Ook binnen Les Petits krijgen wij soms vragen over hoe wij hiermee omgaan. Wij onderschrijven ten volle het belang van het volgen van het rijks vaccinatie programma (mits hiervoor geen contra indicaties vastgesteld zijn door een arts) en streven naar een hoge vaccinatiegraad op onze locaties. Op dit moment ligt de vaccinatiegraad binnen heel Les Petits boven de 98%. Dit percentage is gebaseerd op wat ouders aan ons doorgeven. Hier vertrouwen wij op. Wanneer een kind het vaccinatie programma (gedeeltelijk) niet volgt, mag het dus wel naar onze opvang komen, we hanteren daarbij wel enkele voorwaarden.

Niet (volledig) ingeënt, en dan?

Wij vragen bij de intake of een kind al dan niet het rijks vaccinatie programma volgt en registreren dit. Wanneer er op de locatie waar het kind naartoe gaat een ziektegeval vastgesteld is (of er een sterk vermoeden is uitgesproken door een arts) waartegen het kind niet volgens het programma ingeënt is, mag het kind tijdelijk niet naar onze opvang komen. Dit doen we ter bescherming van het kind zelf en de rest van de groep. In dat geval wordt de GGD ook ingelicht en voeren wij overleg met hen over de te nemen stappen.

Zolang er geen duidelijke wet- en regelgeving is zullen wij niet gevaccineerde kinderen niet uitsluiten. Omdat wij ouders niet kunnen verplichten een vaccinatiebewijs te laten zien en kinderen onder de 14 maanden nog niet voor alle ziektes zijn ingeënt, geeft uitsluiting ook vooral schijnzekerheid. Wel zien wij het als onze verantwoordelijkheid om het belang van een veilige vaccinatiegraad uit te dragen. De trend van heden is dat de landelijke vaccinatiegraad weer stijgt, dat impliceert dat het aan het stabiliseren is.