Onze visie

Onze visie op kinderopvang

Waar we voor gaan

Les Petits levert een positieve bijdrage aan de ontwikkeling, opvoeding en verzorging van ieder kind. Wij sluiten aan op het individuele kind zodat hij/zij zich kan ontplooien tot de beste versie van zichzelf. We werken daarbij nauw samen met ouders, het onderwijs, zorg en andere maatschappelijke instellingen, waarbij we een doorlopende leer- en ontwikkelingslijn ambiëren.

We ondersteunen ouders en versterken het onderwijs. Wij werken actief aan een ontwikkelomgeving die rijk en veilig is voor ieder kind. Wij kiezen daarbij voor kleinschalige locaties, gezonde voeding, veel aandacht voor bewegen, een prikkelend en veelzijdig activiteitenaanbod en investeren veel in de pedagogische kwaliteit en interactie vaardigheden van onze medewerkers. Door goede kinderopvang te bieden stellen wij ouders in staat om werk en opvoeden prettig te kunnen combineren.

Wat we bieden

Les Petits biedt kinderopvang en huiswerkbegeleiding voor kinderen in de leeftijd van 0 – 12 jaar in samenwerking met scholen, gemeenten en ketenpartners, binnen de regio Zuid-Kennemerland, waarbij zoveel mogelijk aangesloten wordt op de behoeften en wensen van kind en ouders.

Naast reguliere opvang op onze kinderdagverblijven, peuteropvang groepen en BSO’s, bieden wij ook flexibele opvang, vakantie opvang, huiswerkgroepen, Ontdek!workshops en voorschoolse educatie (VE). Ook leveren we diverse extra services om ouders te ondersteunen, waarbij het belang van het kind wel altijd voorop staat. We zijn maatschappelijk betrokken, waarbij we de verbinding aangaan in de directe omgeving met mens en milieu. Les Petits is een lerende organisatie en staat te allen tijde open voor nieuwe inzichten en ontwikkelingen en anticipeert hier snel op.