Pedagogisch beleid

Onze kijk op kinderen

Onze kijk op kinderen

Het pedagogisch beleid van Les Petits bestaat uit zes pedagogische uitgangspunten. Deze uitgangspunten zijn de basis van ons handelen als pedagogische professionals. Hieronder worden de uitgangspunten kort beschreven.

Geborgenheid

Geborgenheid staat in elk contact met het kind centraal. Wij geven gerichte aandacht en gaan in op de initiatieven en behoeften die kinderen laten zien. Vanuit geborgenheid kan een kind zich optimaal ontwikkelen.

Respect

In onze benadering, verzorging en begeleiding van de kinderen zijn wij rustig, respectvol en sensitief. Wij bereiden kinderen voor op wat er komen gaat en geven hen vertrouwen om zelf te handelen.

Zelfredzaamheid

Het verlangen naar zelfredzaamheid, ‘zelf doen’ is aangeboren. Wij geven ieder kind hierin de ruimte en zorgen voor een aantrekkelijke omgeving waarin het kind kan experimenteren en ontdekken.

Structuur

Structuur geeft een kind houvast en vergroot het gevoel van veiligheid en zekerheid. Wij hanteren een herkenbaar dagritme met bijbehorende rituelen en ons handelen is voorspelbaar.

Creativiteit

Kinderen zijn van nature creatief. Ze kennen nog geen vaste manieren om iets op te lossen, alles wat ze doen is nieuw. Wij stimuleren deze creativiteit spelenderwijs door middel van sport, spel, muziek en knutselactiviteiten.

Ruimte

Onze professionals bepalen het pedagogisch klimaat. Onze betekenisvolle en uitdagend ingerichte binnen- en buitenruimtes hebben hierbij een ondersteunende rol. De sfeer is huiselijk en warm.