POV Vrijbuiters

Van harte welkom op de pagina van onze vestiging!
Onze peuteropvang is gelegen tussen de Julianaschool en de KWS in de Tinholt-sociëteit. Per dag komen er 16 peuters bij ons spelen in de leeftijd van 2-4 jaar.

Voorbereiding op school

Wij zien de peuteropvang als een voorbereiding op de basisschool. De kinderen kunnen in hun eigen tempo leren, samen dingen ondernemen, ervaren, delen en leren luisteren naar elkaar.
Het activiteitenaanbod bestaat o.a. uit: dansen, zingen, puzzelen, lezen, bewegingsspel, knutselen en/of vrij spel.
Ook zijn er mogelijkheden om aan bepaalde vaardigheden extra aandacht te geven. De inrichting van de groep is veilig en daagt uit tot voldoende spel(ontwikkeling).

Wanneer kan uw peuter bij ons komen spelen?

U kunt uw peuter inschrijven vanaf 1,5 jaar.
De peuteropvang is iedere schooldag open van 8:30-12:00 uur. In de vakanties zijn we gesloten; wij volgen hierbij het vakantieschema van de Julianaschool.

In de middaguren en in de vakanties maakt de BSO gebruik van de ruimte. Het leuke hiervan is dat kinderen van 2-12 jaar door ons kunnen worden opgevangen. De overstap van peuterspeelzaal naar school/buitenschoolse opvang  is hier door letterlijk en figuurlijk erg klein.

Kinderopvangtoeslag of niet?

Peuteropvang valt onder de Wet Kinderopvang, u kunt hier een dus kinderopvangtoeslag voor aanvragen indien u beide werkzaam bent of studeert. Op de website van de belastingdienst kunt u alle voorwaarden voor kinderopvangtoeslag lezen.

Indien u niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag dan biedt de gemeente Bloemendaal een inkomensafhankelijke subsidieregeling. U kunt, mits u woonachtig bent in de gemeente Bloemendaal, uw peuter voor max 2 ochtenden bij ons aanmelden voor een subsidieplaats. Klik hier voor de tarieven van peuteropvang Bloemendaal.

Wilt u een keer bij ons komen kijken? Dan kunt ons bellen voor een vrijblijvende rondleiding. We laten u graag onze vestiging zien!

Met vriendelijke groet,

Marijn Verheggen
Leidinggevende

Adres:
Vrijburglaan 27
2051 LB Overveen
T: 023-7516043

Les Petits in Overveen:

POV Vrijbuiters op Google Maps