Carolien pedagogisch coach van het jaar

“Bij Carolien straalt de passie voor haar vak en de liefde voor kinderen er vanaf.”

Ontzettend trots zijn wij op onze pedagoog Carolien Libert. Zij is verkozen tot pedagogisch coach van het jaar. Zowel de jury als de online stemmers kozen unaniem voor Carolien. De jury was onder de indruk van haar enthousiasme over de pedagogisch medewerkers en kennis van wat er zowel in de praktijk op de groepen gebeurt als van de ontwikkelingen in de branche. Hierdoor kan ze beide kanten goed adviseren en coachen. “Bij Carolien straalt de passie voor haar vak en de liefde voor kinderen er vanaf.”

Wij kunnen dit natuurlijk alleen maar beamen en zijn ook zeer blij met Carolien die iedere dag klaarstaat voor alle kinderen, hun ouders en collega’s om hen te begeleiden en helpen waar dat nodig is. Het komende jaar zal zij binnen de branche de ambassadeur zijn voor het vak van pedagogisch coach. Ook heeft zij met deze prijs een Reggio geïnspireerde studiereis naar Italië gewonnen, wat perfect aansluit op de Reggio reis van afgelopen jaar naar Zweden. Zo blijven wij onze pedagogische kwaliteit verbeteren!

Carolien coacht collega’s en maakt beleid. In het afgelopen jaar heeft ze ook lesmateriaal ontwikkeld voor het MBO en gaf zij gastlessen. Ze is kartrekker voor de invoering van de Vreedzame schoolmethodiek op ons IKC en schreef beleid voor de voorschoolse educatie binnen de gemeente. Ook is Carolien aanjager voor ons kindvolgsysteem en ontwikkelt zij pedagogische trainingen. Ieder kind is uniek en Carolien kijkt altijd naar mogelijkheden. Ook kinderen met een zorgvraag verdienen een kans bij ons en met de juiste aanpak blijkt dit ook bijna altijd te lukken. Carolien heeft een tomeloze inzet, ze staat voor kwaliteit en voor “samen maken”. Ze heeft deze titel dan ook dubbel en dwars verdiend!

 

Reggio pedagogiek bij Les Petits

‘Reggio Emilia pedagogiek; een inspirerend verhaal wat direct in de praktijk zichtbaar en voelbaar is.
Een kind wordt gezien als een rijk kind met vele mogelijkheden en talenten!’

Les Petits laat zich inspireren door de Reggio-pedagogiek, dit is verweven in ons pedagogisch beleid. Sandra Vlaar, directeur van Les Petits en Carolien Libert, één van de pedagogen van Les Petits, hebben onlangs een studiereis gemaakt naar een Reggio kindcentrum in Zweden. Hier zijn zij ontzettend enthousiast geraakt. Diverse onderdelen zien wij terug in onze eigen werkwijze en die breiden we graag uit door middel van de opgedane inspiratie. Graag vertellen wij waarom wij deze pedagogiek zo passend vinden bij Les Petits en hoe wij dit uitdragen op onze locaties.

Het competente kind

Binnen de Reggio-pedagogiek staat het krachtige kindbeeld centraal; het competente kind. Er wordt uitgegaan van belangrijke democratische waarden als respect, verantwoordelijkheid, gemeenschapszin en het recht van kinderen om te experimenteren, fouten te maken en invloed te hebben. En van de waarde van schoonheid, theater en beeldende kunst; de ‘honderd talen’ waarin kinderen zich uitdrukken. Bij Reggio-pedagogiek wordt uitgegaan van het principe dat opvoeding een collectieve verantwoordelijkheid is en steeds opnieuw moet worden doordacht. Gelijkheid en de dialoog met het kind is van belang, het kind wordt naast krachtig, gezien als medemens; sterk, capabel en uniek. Daarbij krijgen de kinderen de vrijheid om de eigen creativiteit te uiten op geheel eigen wijze.

De rol van de pedagogisch medewerker
Wij motiveren en coachen onze pedagogisch medewerkers om vooral naar kinderen te luisteren. Ze zijn nabij, volgen de kinderen in hun beleving, volgen de ontwikkeling en sluiten daarbij aan. Ze geven kinderen de ruimte om te ontdekken en op zoek te gaan naar grenzen, fantasiespel te spelen en te experimenteren. De kinderen leren van en met elkaar. Door kinderen goed te observeren kun je zien wat ze werkelijk nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Wij stimuleren onze collega’s om zichzelf steeds de vraag te stellen; ‘Hoe kijkt dit kind naar de wereld?’.

Spelen
Jonge kinderen leren wanneer ze spelen. Ze ontwikkelen zich daarbij in de volle breedte. Voor jonge kinderen vindt ontwikkeling plaats door concrete ervaringen op te doen. In de Reggio-pedagogiek is vrij spelen een belangrijke basis. Vrij spel komt uit het kind zelf, het is vreugdevol, geeft plezier en het dient geen opgelegd doel. Het is spontaan en geeft actieve betrokkenheid; het kind kan er helemaal in opgaan. Het spel heeft een eigen realiteit, het is niet-letterlijk en bestaat uit doen-alsof. Voor het kind gaat het dus om een activiteit waar het zelf vorm aan geeft en waar volwassenen geen doelen voor stellen. Er wordt uitgegaan van hoe het kind zelf naar de wereld kijkt.

Goed spelen bevordert de fysieke, cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling; de totale ontwikkeling. In het spel verkennen kinderen hun fysieke mogelijkheden, kunnen ze emoties verwerken en gevoelens uiten. Het bevordert sociaal begrip om samen met andere kinderen in een verbeelde werkelijkheid te verblijven. Door te spelen ontwikkelt het kind veerkracht; een stevige basis om problemen het hoofd te bieden.

     

De ruimte als derde pedagoog

Binnen de Reggio-pedagogiek gaat men er vanuit dat een kind is omgeven door drie pedagogen. Eén; de andere kinderen en de groep, twee; de volwassenen en drie; de geboden ruimte en materialen.

In Zweden vielen direct de betekenisvolle ruimtes op. Alles lijkt op het ‘echte leven’. In de huishoek staat een groot bed, een keuken met echte pannen en alles wat nog meer in een keuken aanwezig is. In het atelier word je direct uitgenodigd om te gaan schilderen, er staat een ezel, volop verf en verschillende kwasten. Projecten van de kinderen worden gedocumenteerd. Daarbij zijn verhalen van kinderen te lezen en zie je veel foto’s via ‘storytelling’. Vrijwel alles staat en hangt op ooghoogte van de kinderen.

Er wordt daarnaast veel gebruik gemaakt van licht, glas en overheadprojectors. Door iets in het licht te zetten, krijgt het extra aandacht en wordt een project van de kinderen nog meer zichtbaar. Met licht kan je ook schaduw maken en door met glas en spiegels te werken kan je een project vanuit verschillende perspectieven bekijken. Dit is leerzaam voor het (ruimtelijk) inzicht, maar ook toe te passen in het sociale contact. Als je iets vanuit meerdere kanten kunt bekijken, krijg je begrip voor de denkwijze van de ander en kan je beter samenwerken. Door projectors kunnen kunstwerken van kinderen in het groot geprojecteerd worden, waardoor kinderen met elkaar kunnen praten over dat wat ze zien.

Binnen Les Petits willen wij onze betekenisvolle ruimtes en hoeken nog meer in gaan richten vanuit deze visie, daarbij gaan wij ook het storytelling meenemen. De ‘eenvoud’ van de materialen en het samenbrengen van divers (echt) materiaal is iets waar wij binnen Les Petits direct mee aan de slag kunnen!

Ook de buitenruimtes in Zweden sluiten aan op de door ons ingezette koers waarbij we aandacht hebben voor het spelen met natuurlijke materialen, ‘loose parts’ en risicovol spelen. Kinderen mogen zelf ontdekken en mogen uitdagingen aangaan. Er is volop natuurlijk materiaal waar kinderen zelf hun eigen creativiteit en fantasie op los kunnen laten. Het ‘aan den lijve’ ervaren van de natuur, waarbij alle zintuigen optimaal ingeschakeld zijn, is een belangrijke factor om meer zelfvertrouwen en veerkracht te ontwikkelen. Door te spelen in de natuur, of te spelen met natuurlijke materialen, kunnen kinderen meer gerichte aandacht en concentratie opbrengen, beter samenspelen en tot meer creativiteit komen.

   

Wij houden steeds voor ogen dat kinderen zelf mogen ontdekken, creëren en hun fantasie gebruiken. Het is noodzakelijk dat volwassenen de voorwaarden ruimte, vrijheid en tijd scheppen.
‘Gras gaat niet harder groeien als je er aan trekt. Je moet zorgen dat je de bodem voldoende voeding geeft waardoor het gras kan groeien’.

Carolien Libert en Bernadette Lakeman, pedagogen Les Petits

Praten met je kind over de oorlog in Oekraïne

In het leven van een kind zijn er soms momenten van stressvolle situaties die vragen kunnen oproepen bij het kind en zijn omgeving. Als kinderopvang zijn we onderdeel van deze omgeving. Op dit moment is er helaas oorlog in Oekraïne. Wat krijgen de kinderen hiervan mee en hoe ga je hier als omgeving mee om?

Onze medewerkers volgen altijd het welbevinden van de kinderen. Wij bieden ruimte om te praten en emoties te delen wanneer kinderen daar behoefte aan hebben. Voor de jongste kinderen zien we dit vooral terug in (extra) behoefte aan geborgenheid en positieve communicatie. Kinderen vanaf 4 jaar betrekken veel van de informatie die ze horen op zichzelf. Voor hen kan het helpend zijn om te luisteren naar hun verhaal en gepaste uitleg geven.

Onderstaande tips , o.a. van het Nederlands Jeugdinstituut, kunnen helpen om over oorlog of andere stressvolle situaties te praten met kinderen. De leeftijd en eigen beleving van het kind zijn daarin leidend.

Tip 1. Kijk, luister en stel vragen

Afhankelijk van de leeftijd van het kind weten kinderen dat er een oorlog gaande is. Sommigen vinden het fijn erover te praten, voor anderen is het te spannend. Denk jij dat je kind iets heeft opgevangen over het conflict tussen Rusland en Oekraïne en denk je dat het je kind bezighoudt? Begin met vragen stellen. Kijk ook goed naar je kind: denk je aan het gedrag, het lichaam of de houding te zien dat jouw kind zich zorgen maakt? Gedrag en de lichaamshouding zeggen soms meer dan duizend woorden. Het gedrag van je kind kan laten zien dat er vragen of emoties zijn waar je kind de woorden niet voor kan vinden. Bespreek dit en stel hier vragen over. Is je kind stiller of meer terughoudend dan normaal? Vraag dan bijvoorbeeld: ‘ik merk dat je wat stiller bent, wil je me vertellen waar je aan denkt?’.

Tip 2. Geef eerlijk antwoord

Wees eerlijk zonder je kind bang te maken. Heeft je kind zorgen? Geef aan dat je die zorgen begrijpt. Zeg niet dat er niets aan de hand is, maar probeer je kind gerust te stellen.
Kinderen hebben jou nodig om op te bouwen en te vertrouwen. Ze herkennen het als volwassenen zich zorgen maken, probeer dat gevoel niet op hen over te dragen. Geef antwoord op de vragen van je kind voor zover dat lukt. Je hoeft niet alle antwoorden te hebben. Zeg bijvoorbeeld: ‘Ik weet het ook niet, maar gelukkig zijn er hele slimme mensen die dit nu gaan aanpakken.’ Zo’n soort antwoord kan al veel rust geven. Als je kind iets wil weten over de situatie kan je ook vragen wat hij of zij zelf denkt. Er samen hardop over nadenken kan voldoende antwoord geven voor (heel) jonge kinderen.
Voor wat oudere kinderen kan het fijn zijn om op zoek te gaan naar passende informatie. Kijk bijvoorbeeld samen naar het jeugdjournaal (adviesleeftijd: vanaf 9 jaar) en praat over wat je ziet.
Zijn je kinderen wat ouder en hebben ze al eigen accounts op social media? Vraag dan wat ze zien over de situatie en of ze daar vragen over hebben. Kijk ook eens samen naar die berichten en praat over wat jullie zien.

Tip 3. Sluit aan bij wat kinderen zelf willen weten en houd je antwoord kort

De vragen van je kind moeten leidend zijn in de gesprekken, en niet de zorgen of gesprekken van de ouders. Blijf met je antwoord zo dicht mogelijk bij de vraag van je kind. Zorg dat je niet teveel extra informatie toevoegt. En zorg dat je antwoord past bij de leeftijd en het karakter van je kind.
Vraag na je uitleg of jouw antwoord voldoende is. Bijvoorbeeld: ‘Heb je daar nog meer vragen over?’ Sluit het gesprek af met een opmerking als: ‘We kunnen er altijd nog een keer verder over praten’, zodat jouw kind weet dat het altijd bij jou terug mag komen met vragen.

Tip 4. Blijf erover praten

De situatie verandert snel. De vragen en zorgen van jouw kind daardoor misschien ook. Blijf daarom in gesprek, zodat je weet wat er in je kind omgaat. Je hoeft er niet speciaal voor te gaan zitten. Kies liever een spontaan moment, bijvoorbeeld wanneer jullie samen de tafel dekken, of knoop een gesprekje aan als je kind jou een vraag stelt.

Wees je ervan bewust dat kinderen vaak automatisch meeluisteren met gesprekken tussen volwassenen. Of ze luisteren en kijken mee met het journaal voor volwassenen. Hierdoor kan jouw kind dingen opvangen die extra zorgen geven. Het krijgt misschien meer informatie dan het begrijpt of aankan. Let hier bewust op. Jij weet wat jouw kind aankan.

Bron: www.nji.nl

BSO’s sluiten van 21 dec t/m 7 jan

Tijdens de persconferentie is bekend gemaakt dat vanwege de strengere coronamaatregelen BSO’s moeten sluiten.
De BSO is van 21 december t/m 7 januari dicht voor reguliere opvang. Deze periode kan nog verlengd worden. De opvang voor 0-4 (kinderdagverblijf en peuteropvang) blijft wel open.

Noodopvang
In deze periode zal de BSO wel noodopvang verzorgen. Noodopvang mag worden geboden aan kwetsbare kinderen/gezinnen en aan kinderen van ouders, waarvan minimaal één ouder een cruciaal beroep heeft.

Compensatie BSO
Omdat de BSO nu langer dicht gaat, wordt er toch voor de gehele periode dat de BSO sluit een compensatieregeling ingesteld door de overheid. Dit houdt in dat ouders na afloop van de sluitingsperiode de eigen bijdrage (het deel dat overblijft na aftrek van de kinderopvangtoeslag (KOT) terug ontvangt tot het maximale uurtarief dat in aanmerking komt voor KOT, over de periode dat het kind niet naar de opvang komt, mits de factuur wordt doorbetaald.
Omdat ouders gecompenseerd worden voor de sluitingsperiode, ontvangen zij geen tegoedpunten voor de gemiste dagen.

Tips en inspiratie
We kunnen ons voorstellen dat het voor u als ouder pittig kan zijn om uw werk en de zorg voor uw kind(eren) te combineren de komende periode. Zeker nu er buitenshuis ook minder kan. Op deze website vindt u inspiratie om binnen en buiten leuke activiteiten te ondernemen. Ook vindt u hier veel (opvoed) informatie omtrent het coronavirus.

Onderwijs, opvang en zorg. Een unieke samenwerking op de Vondelschool in Aerdenhout!

De Vondelschool en Les Petits
De Vondelschool en Kinderopvang Les Petits vormen samen al lange tijd een unieke combinatie van onderwijs en opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar onder één dak. De Vondelschool is al sinds 1931 een begrip in Aerdenhout en maakt deel uit van de Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland. Les Petits biedt op hetzelfde terrein opvang voor kinderen van 0-13 jaar op het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. Ook worden er door Les Petits naschoolse activiteiten georganiseerd en wordt er huiswerkbegeleiding geboden op de Vondelschool.

Een intensieve samenwerking
De directeuren van de Vondelschool en Les Petits, Natasja Belt en Sandra Vlaar, besloten een paar jaar geleden hun krachten te bundelen en de samenwerking tussen onderwijs en opvang verder te intensiveren. Dit uit zich in het werken met gezamenlijke thema’s, een gezamenlijk activiteitenaanbod en in uitwisseling van personeel. Ook zijn er medewerkers werkzaam in gecombineerde functies, zoals onderwijsassistent en BSO medewerker. Door de samenwerking en het delen van expertise is er een doorgaande lijn ontstaan in de pedagogische aanpak en de individuele zorg aan kinderen. Daarbij is er veel oog voor de talentontwikkeling bij kinderen.

Zorgondersteuning in huis 
Een logische vervolgstap voor beide directeuren was het in huis halen van zorgondersteuning op het gebied van spraak-/taalontwikkeling en motoriek. Kinderen van 0-13 jaar ontwikkelen zich op deze gebieden razendsnel. Het komt regelmatig voor dat een kind hier op enig moment ondersteuning bij nodig heeft. Door deze zorgondersteuning in huis te halen, is de hulp en begeleiding dichtbij en kan deze in een vroeg stadium ingezet worden. Vanuit deze motivatie zijn Natasja Belt en Sandra Vlaar in zee gegaan met Soraja Farhad van logopediepraktijk Retorica en met Sacha Smolders en Nathalie Nolet van kinderfysiotherapiepraktijk Fysio & Kids.

Alles onder één dak 
Logopediste Soroja en fysiotherapeuten Sacha en Nathalie bieden de kinderen hulp en begeleiding wanneer zij op school of de opvang zijn. Het mooie aan deze samenwerking is dat de logopedist en kinderfysiotherapeut onder één dak samenwerken met de leerkrachten, pedagogen en pedagogisch medewerkers waardoor de lijnen kort zijn tussen de verschillende professionals. Voor kinderen en ouders is het prettig dat er één locatie is als aanspreekpunt en er geen extra tijd na opvang of school vrij gemaakt hoeft te worden. Leerlingen missen op deze manier zo min mogelijk lestijd en ouders worden ontzorgd.

Een samenwerking om trots op te zijn!

Een doosje vol geluk van Heemstede naar Valkenburg

Kinderopvang Les Petits organiseert in de zomervakantie DOEN! en DOEN! 9+, buitenschoolse opvang in de vakantie vol leuke activiteiten. Eén van deze activiteiten heeft geleid tot een prachtig initiatief van de kinderen!

Aandacht voor elkaar
De kinderen konden op de opvang ‘een doosje vol geluk’ maken. Een doosje dat zij aan iemand mochten geven die wel wat geluk verdient. De kinderen mochten het doosje versieren en vullen met allerlei dingen waarvan zij dachten dat het een glimlach bij de ontvanger teweeg zou brengen. Er zijn tekeningen en knutselwerkjes gemaakt, kralenkettingen geregen en briefjes geschreven.
Voor wie het doosje was, mocht ieder kind zelf beslissen. Vele papa’s, mama’s, opa’s, oma’s en lieve buurvrouwen werden verrast. Sommigen kinderen vonden dat zij zelf wel wat extra geluk konden gebruiken, dat mocht natuurlijk ook!

Verbinding
Een aantal kinderen op de Les Petits locatie van de Beatrixschool in Heemstede zocht het echter minder dicht bij huis. Zij kwamen op het idee om een doosje vol geluk naar slachtoffers van de overstromingen in Limburg te sturen. De kinderen gingen direct aan de slag, maar vroegen zich wel af naar wie zij het doosje nu precies konden sturen? De medewerkers van Les Petits mailden met de gemeente Valkenburg om te vragen in welke straten veel overlast was geweest. Al snel kwam er een mail terug met een straatnaam. Samen kozen de kinderen huisnummer 14 als het definitieve adres waar het doosje naartoe gestuurd zou worden. Mooi ingepakt en voorzien van een briefje is het pakketje op de post gedaan.

Toen de scholen net weer begonnen waren, viel er iets op de mat van de BSO; post uit Limburg. Snel kijken de kinderen op de achterkant van de enveloppe naar de afzender, het was nummer 14 uit Valkenburg! De enveloppe werd snel opengemaakt en bevatte een kaartje vol dankbaarheid van Frank en Irene. Wat waren ze blij met het doosje vol geluk van ver! Het heeft hen veel goed gedaan en ze zullen het nooit vergeten. Ook geven ze aan dat het weer wat beter met ze gaat. Ook de kinderen waren verrast en dankbaar dat zij post teruggekregen hebben en blij dat het weer beter met hen gaat. Een prachtig initiatief dat geleid heeft tot verbinding tussen twee steden ver van elkaar.

Back for Good
Een doosje vol geluk is een idee van Juliette de Wette, waaraan Les Petits besloot mee te doen. De Wette is grondlegger van haar eigen bedrijf Back for Good, waarmee zij goed wil doen voor mens en natuur. Vele kunststof doosjes zouden vanwege een drukfout vernietigd worden. Om deze toch een mooie bestemming te geven, is doosje vol geluk ontstaan. Kinderopvang organisaties en scholen kunnen de doosjes afnemen. De bedoeling is dat de kinderen deze vullen met geluk voor een ander.

De visie van de Wette en Les Petits sluiten goed op elkaar aan. Bij Les Petits is ook veel aandacht voor duurzaamheid, voor verbinding en aandacht voor elkaar. ‘Samen Maken’ is een veelgebruikte slogan binnen de opvang organisatie. Hier is afgelopen zomer een mooie invulling aan gegeven!

 

Les Petits sluit aan bij Samenwerkende KinderOpvang

We hebben nieuws, goed nieuws! Les Petits gaat verder onder de paraplu van Samenwerkende Kinderopvang. Met het nemen van deze stap kan Les Petits op zowel korte als lange termijn de kwaliteit van onze opvang optimaal blijven waarborgen en verder uitbouwen!

Vanuit samenwerking en groei kunnen wij nog meer bereiken in de kwaliteit die wij willen bieden en ons krachtiger in de Kinderopvang in zijn algemeenheid positioneren. Ook met het oog op alle wet- en regelgeving die onze branche Kinderopvang steeds meer met zich meebrengt.

Onder Samenwerkende Kinderopvang vallen meerdere kwalitatief goede kinderopvangorganisaties, waarbij iedere organisatie haar eigen autonomie behoudt. Les Petits zal dan ook gewoon verder blijven bestaan als ‘Les Petits’. Ons aanbod, visie en beleid blijven ongewijzigd en Sandra Vlaar zal als directeur aanblijven.

Samenwerkende Kinderopvang omarmt de diversiteit en eigenheid van haar labels. Les Petits behoudt dan ook volledig haar eigen identiteit. De samenwerking zal geen gevolgen hebben voor de kinderen, ouders en onze medewerkers. De verwachting is, dat we door deze samenwerking waarbij we onze krachten bundelen, juist meer mogelijk kunnen maken.

Huidig financieel directeur Roger Muuse zal ook een actieve rol gaan vervullen in Samenwerkende Kinderopvang. Hij blijft ondersteuning bieden aan het financiële aspect en in de mogelijke groei die zich nog in de toekomst kan voordoen.

Bij dit proces hebben wij in de afgelopen tijd nauwgezet de Ondernemingsraad van Les Petits betrokken. Zij hebben op alle vlakken kritisch met ons meegekeken en hierbij een onafhankelijk adviseur in de arm genomen, die eveneens meegekeken heeft. Zij hebben alle facetten met betrekking tot deze stap voor de organisatie onderzocht en ons hierbij geadviseerd.

We kijken erg uit naar deze samenwerking, waarbij we menen onze kwaliteit te kunnen optimaliseren en borgen. Samen staan we sterker!

Meerjarenbeleid Les Petits

Waar staat Les Petits voor? Wat is onze visie en missie en wat zijn onze plussen? Dit vertellen we in ons nieuwe meerjarenbeleid, waarin we u ook graag mee de toekomst in nemen. Het geeft een beeld van de koers die we de komende jaren willen varen. Welke kansen we daarbij zien en welke uitdagingen.

We lezen voor uit Moppereend

Ook in 2020 worden de Nationale Voorleesdagen weer georganiseerd. Deze dagen richten zich vooral op peuters en kleuters, de groep kinderen die zelf nog niet kan lezen. Maar voorlezen is ook voor oudere kinderen nog heel leerzaam en bovenal leuk! Op 22 januari is de aftrap geweest, ook bij Les Petits doen we mee!

Moppereend is uitgeroepen tot Prentenboek van het Jaar. Dit boek van Joyce Dunbar staat tijdens de Nationale Voorleesdagen centraal. Hoofdpersoon Moppereend is niet blij! Haar vijver is opgedroogd en niemand wil met haar spelen. Maar zelf wil ze niet meedoen met het spel van Hond, niet in de modder spelen met Varken, niet snoezen met Schildpad of een lekker hapje eten met Geit. Ondertussen wordt ze achtervolgd door een grijs wolkje boven haar hoofd dat steeds donkerder en groter wordt. Pas als de wolk tot uitbarsting komt, komt alles weer goed. Het boek biedt veel mogelijkheden voor interactie met peuters en kleuters en voor verwerking in hun spel. Iedereen heeft wel eens een mopperbui of een donderwolk boven zijn hoofd. Maar na regen komt zonneschijn en je hebt elkaar nodig om de lucht weer te klaren!

Alle locaties van Les Petits besteden op hun eigen manier aandacht aan de Nationale Voorleesdagen. Er zijn onder andere voorleesontbijten georganiseerd, opa’s en oma’s zijn komen voorlezen, en er worden uitstapjes gemaakt naar de bibliotheek. De kinderen van IKC de Paradijsvogel hebben (de vriendjes van) Moppereend zelfs ontmoet, na het voorleesontbijt in de stal van zorgboerderij Zebrazorg!

Voorlezen stimuleert de taal- en spraakontwikkeling en verhoogt de concentratie. Het stimuleert de fantasie en het inbeeldingsvermogen en laat kinderen kennis maken met de wereld om hen heen. Het verhaal kan aanleiding zijn tot gesprekken over wat de kinderen zelf meegemaakt hebben of over fantasieonderwerpen, maar ook over emoties. Kinderen die vaak voorgelezen worden, lezen over het algemeen op latere leeftijd ook zelf meer. Daarnaast is voorlezen een heel gezellig ritueel. Kinderen genieten ervan. Het is een moment van rust en geborgenheid. Daarom is voorlezen binnen Les Petits vast onderdeel van het aanbod, zowel op het kinderdagverblijf en de peuteropvang, als op de BSO!

Peuter en kleuterdans start weer!

Peuter- en kleuterdans start weer vanaf 10 januari! Op vrijdagochtend op de Voorwegschool in Heemstede (peuters) en vrijdagmiddag op de Bos en Duin school in Bloemendaal (peuters en kleuters). Juf Tamara neemt uw kindje mee op een prachtig dans avontuur. Er zijn nog plekjes vrij! geef je snel op.

Samenwerken vanuit een nieuw perspectief

Les Petits is geïnterviewd over de Makathon 2019 voor een online inspiratiemagazine van het FCB samen met 7 andere bijzondere projecten over nieuwe vormen van samenwerken. Tijdens de Makathon werkten medewerkers uit de kinderopvang samen met studenten van zorg en welzijn en studenten van technische opleidingen, aan slimme oplossingen voor diverse casussen. Een unieke samenwerking waarbij theorie en praktijk, techniek en zorg en jong en oud samengebracht zijn! Bekijk hier de video.

Onze medewerkers in het zonnetje

Gisteren was het weer de jaarlijkse dag van de pedagogisch medewerker. Een dag waarop al onze medewerkers eens extra in het zonnetje gezet worden. Veel oudercommissies organiseren iets leuks, kinderen maken mooie tekeningen of ouders brengen een bloemetje mee. Onze medewerkers zijn overal even blij mee!

Alle pedagogisch medewerkers hebben een belangrijke taak bij de opvang en opvoeding van kinderen uit heel veel gezinnen. Ze doen dit dagelijks met een grote betrokkenheid en flexibiliteit. Iedere dag opnieuw geven zij knuffels, verzinnen zij leuke activiteiten, drogen zij tranen, laten zij kinderen ontdekken en verwonderen, observeren en registreren zij, bezweren zij ruzietjes en leren zij de kinderen iets nieuws. Daar wordt op de dag van de pedagogisch medewerker even extra bij stil gestaan. Bedankt voor uw waardering, groot of klein, daar groeien onze medewerkers van!

Als organisatie maken wij er ieder jaar een feestdag van en natuurlijk ontvangen de medewerkers ook vanuit Les Petits een presentje en wat lekkers. Alle medewerkers ontvangen een bijdrage om met elkaar een leuk teamuitje te organiseren en zo nogmaals een klein feestje te vieren!