POV Pinkeltje

Van harte welkom op de pagina van onze locatie! Wij zijn gehuisvest in een mooie ruimte, gelegen op het speelplein van de Prinses Beatrixschool en bieden iedere schooldag peuteropvang voor kinderen van 2-4 jaar van 8:30-12:00u en op woensdag tot 12:15u. ’s Middags is er buitenschoolse opvang in deze ruimte.
Uw toekomstige schoolkeuze staat los van plaatsing op de peuteropvang. Uw kind is dus van harte welkom op Pinkeltje, ook als u voor een andere basisschool kiest.

Voorbereiding op school

De peuteropvang is een voorbereiding op de basisschool. De kinderen kunnen hier samen dingen ondernemen, ervaren, delen en leren ook te luisteren naar elkaar. Het activiteitenaanbod bestaat o.a. uit: dansen, zingen, puzzelen, bouwen, lezen, bewegingsspel, knutselen en heerlijk vrij spelen met elkaar. Ook zijn er mogelijkheden om aan bepaalde vaardigheden extra aandacht te geven.

Kinderopvangtoeslag of niet?

Peuteropvang valt onder de Wet Kinderopvang, u kunt hier een dus kinderopvangtoeslag voor aanvragen indien u beide werkzaam bent of studeert. Op de website van de belastingdienst kunt u alle voorwaarden voor kinderopvangtoeslag lezen.

Indien u niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag dan biedt de gemeente Heemstede een inkomensafhankelijke subsidieregeling. U kunt, mits u woonachtig bent in de gemeente Heemstede, uw peuter voor max 2 ochtenden bij ons aanmelden voor een subsidieplaats. Klik hier voor de tarieven van peuteropvang Pinkeltje.

Tot ziens bij Pinkeltje!

Met vriendelijke groeten,

Patty Zwaanswijk
Leidinggevende

Adres:
Von Brucken Focklaan 2
2102 XC Heemstede
Tel. (023) 5474777
LRK: 191930192

Les Petits in Heemstede:

POV Pinkeltje op Google Maps