POV Kleine Beer

Van harte welkom op de pagina van onze peuteropvang!  Wij zijn gevestigd op de bovenverdieping van basisschool de KWS.
We hebben hier een prachtige ruimte, die ’s middags na schooltijd gebruikt wordt voor buitenschoolse opvang. Dit maakt de overstap van peuteropvang naar school/buitenschoolse opvang  letterlijk en figuurlijk erg klein.
Peuteropvang de Kleine Beer vangt dagelijks 16 peuters op in de leeftijd van 2 tot 4 jaar tussen 8:30-12:00u. In de vakanties zijn wij gesloten; wij volgen de vakanties van de KWS.

Voorbereiding op school

Wij zien de peuteropvang als een voorbereiding op de basisschool. De kinderen kunnen hier in hun eigen tempo leren, samen dingen ondernemen, ervaren, delen en leren luisteren naar elkaar. Het activiteitenaanbod bestaat o.a. uit: dansen, zingen, puzzelen, lezen, bewegingsspel, knutselen en/of vrij spel.
Ook zijn er mogelijkheden om aan bepaalde vaardigheden extra aandacht te geven. De inrichting van de groep is veilig en daagt uit tot voldoende spel(ontwikkeling).

Blijf gezellig langer spelen!

Naast reguliere peuteropvang van 8:30-12:00u biedt de Kleine Beer op maandag, dinsdag en donderdag ook verlengde peuteropvang van 8:30-13:00u en van 8:30-14:30u. Een warme lunch is hierbij inbegrepen.
Ideaal als u halve dagen werkt of al een ouder kind op de basisschool heeft!

Kinderopvangtoeslag of niet?

Peuteropvang valt onder de Wet Kinderopvang, u kunt hier een dus kinderopvangtoeslag voor aanvragen indien u beide werkzaam bent of studeert. Op de website van de belastingdienst kunt u alle voorwaarden voor kinderopvangtoeslag lezen.

Indien u niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag dan biedt de gemeente Bloemendaal een inkomensafhankelijke subsidieregeling. U kunt, mits u woonachtig bent in de gemeente Bloemendaal, uw peuter voor max 2 ochtenden bij ons aanmelden voor een subsidieplaats. Klik hier voor de tarieven van peuteropvang Bloemendaal.

Wilt u een keer bij ons komen kijken? Dan kunt ons bellen voor een vrijblijvende rondleiding. We laten u graag onze vestiging zien!

Met vriendelijke groeten,

Marijn Verheggen
Leidinggevende

Adres:
Dompvloedslaan 114
2051 NG Overveen
T: 06-12762384
LRKPnummer: 131946389

Les Petits in Overveen:

POV Kleine Beer op Google Maps