Studenten Sportkunde op de TSO

Nog meer bewegen op de TSO!

Alle eerstejaars studenten Sportkunde van Hogeschool Inholland lopen dit jaar hun stage op de tussenschoolse opvang van Les Petits! Vorige week hebben zij een training gekregen van PLAYgrounds op de Vondelschool in Aerdenhout. PLAYgrounds is gebaseerd op het zodanig inrichten van de fysieke en sociale omgeving van een kind, dat het uitnodigt tot bewegen. “Wat een leuke en verrassende workshop. Mijn kijk op spelen met kinderen is verscherpt”, aldus één van de studenten. Samen zorgen we voor een goede organisatie tijdens het buitenspelen met een grote variatie aan (beweeg)activiteiten. Een verrijking voor de kinderen, de studenten en onze medewerkers!