VVE

Les Petits heeft 5 officieel geregistreerde Voor- en  Vroegschoolse Educatie (VVE) peuteropvanglocaties. Dit is reguliere peuteropvang met plaatsingsmogelijkheden voor geïndiceerde VVE kinderen.

VVE richt zich op kinderen die risico lopen op een ontwikkelachterstand in hun taal- en rekenbegrip. Denk hierbij aan tweetalige kinderen, kinderen met een andere culturele achtergrond of kinderen die door andere oorzaken in hun ontwikkeling worden bedreigd. Uw kind kan alleen in aanmerking komen voor een VVE plaats indien u van een kinderarts van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) van Bloemendaal een indicatie voor een VVE plaats krijgt. Bij zorg over de ontwikkeling van uw kind kunt u hier ook naar vragen tijdens uw consultatiebureau bezoek.

VVE locaties

Kinderen vanaf 2 ½ jaar kunnen met een VVE indicatie geplaatst worden op onze Peuteropvang (POV) locaties:
’t Zonnetje in Bloemendaal
de Tovenaartjes in Bloemendaal
Bosdiertjes in Bennebroek
’t Vogelnest in Vogelenzang
Vrijbuiters in Overveen
Deze locaties worden, in opdracht van de gemeente, gecontroleerd door de GGD en eventueel bezocht door de schoolinspectie.

VVE Programma

Het programma omvat een scala aan zinvolle activiteiten voor peuters die voor àlle peuters leerzaam en leuk zijn om uit te voeren. Alle activiteiten worden met behulp van de pop Puk geïntroduceerd. Zijn dagelijks leven en aanwezigheid op de groep verbinden de kinderen met hun eigen leven en belevenissen en vormen een rode draad door het programma.

De activiteiten zijn verbonden aan een thema, zoals:pukVVE
Dit ben ik: hierbij leren kinderen bv hoe alles van je lijf heet en wat ’t doet, zoals bv tanden en tanden poetsen etc.
Hatsjoe: over ziek zijn èn beter worden
Welkom Puk: waarbij ook de periode van zelf starten op de POV en nieuwe vrienden maken aanbod komt.

Carolien Libert, pedagoog bij Les Petits, zal als begeleider intern toezien op de geleverde kwaliteit van de VVE. Door het toepassen van deze methode zal de samenwerking met de basisscholen nog meer geoptimaliseerd gaan worden en is er extra aandacht voor de doorgaande lijn die kinderen zullen maken bij de overstap naar groep 1.

Kosten

Het minimaal en maximaal aantal dagdelen voor een VVE plaats is drie dagdelen.
Voor deze 3 ochtenden betaalt u een eigen bijdrage en het resterende bedrag zal door de gemeente worden vergoed.
Klik hier voor de VVE-tarievenlijst.