Peuteropvang

Peuteropvang bij Les Petits bestaat uit een groep van maximaal 16 peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich kunnen ontplooien in een veilige leefomgeving. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn of haar eigen manier en tempo. Wij bieden regelmatig activiteiten aan en spelen met de kinderen mee om de ontwikkeling te stimuleren en ze verder te helpen in hun spel. Dansen, zingen, puzzelen, bewegingsspel en knutselen zijn hier voorbeelden van.

Bloemendaalseweg2-31

Belangrijke pedagogische uitgangspunten zijn: ruimte, respect, zelfstandigheid, geborgenheid, creativiteit en structuur. Vaste gewoonten en rituelen geven kinderen veiligheid, rust en herkenning. Elke locatie hanteert daarom een dagindeling, waarbij op vaste momenten gezamenlijk met de kinderen wordt gegeten en gedronken.

Verlengde peuteropvang met lunch

De meeste peutergroepen van Les Petits zijn open van 8:30-12:00 uur.
Op de locaties Kleine Beer in de KWS, Wimperoen naast de Vondelschool, De Kleine Daaltjes in de BSV en De Bosvriendjes op locatie Van Lennepweg wordt echter ook peuteropvang tot 13:00 of tot einde schooltijd van de naastgelegen school geboden. Uw peuter wordt dan opgevangen van 8:30-13:00 uur of van 8:30-14:30/14:45 uur en een warme lunch is hierbij inbegrepen.
In de schoolvakanties zijn alle peuteropvanglocaties gesloten. Klik hier voor alle openingstijden.

Kinderopvangtoeslag

Peuteropvang valt vanaf 2018 onder de Wet Kinderopvang. Als u voldoet aan de voorwaarden zoals beide werkzaam zijn of studeren, kunt u voor deze opvangvorm kinderopvangtoeslag aanvragen. Op de website toeslagen.nl van de belastingdienst of op onze pagina kinderopvangtoeslag kunt u hier meer over lezen.