Onze geschiedenis

Al meer dan 35 jaar een begrip in de regio

Al meer dan 40 jaar

Les Petits is al meer dan 40 jaar een begrip in de regio. Ons eerste kinderdagverblijf is opgericht in 1983 aan de Regentesselaan bij het centrum van Haarlem. Nog altijd is dit een zeer gewilde opvanglocatie. Vanaf de jaren 90 zijn wij gestaag uitgegroeid tot de middelgrote organisatie in de regio Bloemendaal, Aerdenhout en Heemstede die we nu zijn. Eerst met kinderdagopvang voor 0-4 jaar, later kwam daar ook naschoolse opvang voor 4-12 jaar bij.

In 2005 kregen wij de eerste verzoeken vanuit peuterspeelzalen. Zij konden steeds moeilijker de financiën rond krijgen en zochten steun bij de kinderopvang. Onze eerste peuterspeelzaal werd een feit en peuteropvang is inmiddels een vast onderdeel van ons opvangaanbod. In 2014 kwam daar een vierde doelgroep bij; BSO met huiswerk begeleiding, Les Ecoles. De samenwerking met scholen, sportclubs, jeugdzorg en andere partners heeft een steeds grotere rol ingenomen.

Meebewegen met de tijd

Les Petits is door de jaren heen steeds met haar tijd mee gegaan. Of het nu gaat om behoefte vanuit ouders, ontwikkelingen in de branche of technologie. Daardoor is ons opvangaanbod en servicepakket flink uitgebreid en hebben we alle periodes van zowel toenemende vraag als krimp overleefd.

Kinderopvang behelst tegenwoordig zoveel meer dan alleen het opvangen van de kinderen. We vervullen een steeds belangrijkere rol in opvoeding en ontwikkeling. We bieden beweegprogramma’s, Voorschoolse Educatie, creativiteit en muzikaliteit en dragen bij aan een gezond voedingspatroon. We zijn kinderen gaan volgen in hun ontwikkeling en maken deel uit van een doorgaande lijn naar school en jeugdzorg. Soms letterlijk in de vorm van een integraal kindercentrum. Ook hebben we niet stil gezeten als het gaat om digitalisering. Onze ouder app is daarin de mooiste innovatie.