Onderwijs, opvang en zorg. Een unieke samenwerking op de Vondelschool in Aerdenhout!

Onderwijs, opvang en zorg. Een unieke samenwerking op de Vondelschool in Aerdenhout!

De Vondelschool en Les Petits
De Vondelschool en Kinderopvang Les Petits vormen samen al lange tijd een unieke combinatie van onderwijs en opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar onder één dak. De Vondelschool is al sinds 1931 een begrip in Aerdenhout en maakt deel uit van de Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland. Les Petits biedt op hetzelfde terrein opvang voor kinderen van 0-13 jaar op het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. Ook worden er door Les Petits naschoolse activiteiten georganiseerd en wordt er huiswerkbegeleiding geboden op de Vondelschool.

Een intensieve samenwerking
De directeuren van de Vondelschool en Les Petits, Natasja Belt en Sandra Vlaar, besloten een paar jaar geleden hun krachten te bundelen en de samenwerking tussen onderwijs en opvang verder te intensiveren. Dit uit zich in het werken met gezamenlijke thema’s, een gezamenlijk activiteitenaanbod en in uitwisseling van personeel. Ook zijn er medewerkers werkzaam in gecombineerde functies, zoals onderwijsassistent en BSO medewerker. Door de samenwerking en het delen van expertise is er een doorgaande lijn ontstaan in de pedagogische aanpak en de individuele zorg aan kinderen. Daarbij is er veel oog voor de talentontwikkeling bij kinderen.

Zorgondersteuning in huis 
Een logische vervolgstap voor beide directeuren was het in huis halen van zorgondersteuning op het gebied van spraak-/taalontwikkeling en motoriek. Kinderen van 0-13 jaar ontwikkelen zich op deze gebieden razendsnel. Het komt regelmatig voor dat een kind hier op enig moment ondersteuning bij nodig heeft. Door deze zorgondersteuning in huis te halen, is de hulp en begeleiding dichtbij en kan deze in een vroeg stadium ingezet worden. Vanuit deze motivatie zijn Natasja Belt en Sandra Vlaar in zee gegaan met Soraja Farhad van logopediepraktijk Retorica en met Sacha Smolders en Nathalie Nolet van kinderfysiotherapiepraktijk Fysio & Kids.

Alles onder één dak 
Logopediste Soroja en fysiotherapeuten Sacha en Nathalie bieden de kinderen hulp en begeleiding wanneer zij op school of de opvang zijn. Het mooie aan deze samenwerking is dat de logopedist en kinderfysiotherapeut onder één dak samenwerken met de leerkrachten, pedagogen en pedagogisch medewerkers waardoor de lijnen kort zijn tussen de verschillende professionals. Voor kinderen en ouders is het prettig dat er één locatie is als aanspreekpunt en er geen extra tijd na opvang of school vrij gemaakt hoeft te worden. Leerlingen missen op deze manier zo min mogelijk lestijd en ouders worden ontzorgd.

Een samenwerking om trots op te zijn!