Peuterspeelzaal wordt Peuteropvang

Vanaf 1 januari 2018 worden alle peuterspeelzalen kinderdagverblijven als gevolg van de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen.
Peuterspeelzalen worden vanaf dan ook geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Hierdoor wordt het mogelijk voor ouders om gebruik te maken van de kinderopvangtoeslagregeling. Vanaf 2018 vervalt bij Les Petits de term peuterspeelzaal en spreken we voortaan over peuteropvang.

Kinderopvangtoeslag

Als uw kind nu naar de peuterspeelzaal gaat, kunt u vanaf 1 januari 2018 wellicht kinderopvangtoeslag krijgen. Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u vanaf 1 november 2017 de toeslag aanvragen.

Lees meer over de voorwaarden en aanvraag van de kinderopvangtoeslag op de website van de Belastingdienst/Toeslagen.

Bijdrage van de gemeente

Gaat uw kind naar de peuterspeelzaal, maar voldoet u niet aan de voorwaarden om kinderopvangtoeslag te ontvangen? Dan krijgt u misschien een bijdrage van de gemeente.

Krijgt uw kind ook voorschoolse educatie of ontvangt de peuterspeelzaal subsidie van de gemeente? Vraag dan bij uw peuterspeelzaal na of u over deze uren kinderopvangtoeslag kunt aanvragen. U krijgt namelijk geen kinderopvangtoeslag over de uren die de gemeente vergoedt.