Jaarverslag Les Petits 2017 online!

Ons jaarverslag van 2017 staat online!

We kijken terug op een jaar waarin we met elkaar weer een hoop mooie prestaties neergezet hebben om onze opvang nog beter te maken! De totstandkoming van ons eerste IKC in Vogelenzang, de ontwikkeling van een eigen kindvolgsysteem, het positief bijdragen aan de gezondheid van de kinderen door het stimuleren van beweegactiviteiten met Playgrounds en het invoeren van een nieuw voedingsbeleid, een uitbreiding in het workshopaanbod voor alle doelgroepen, alle inspanningen die gedaan zijn om te voldoen aan de nieuwe wetgeving Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang en niet te vergeten onze deelname aan de Roparun!

2017 was een jaar van groei op alle vlakken. Bedankt voor uw vertrouwen in onze opvang, waardoor wij dit mogelijk kunnen maken! U kunt het verslag downloaden via www.lespetits.nl/informatie/jaarverslag-les-petits/