Meerjarenbeleid Les Petits

Meerjarenbeleid Les Petits

Waar staat Les Petits voor? Wat is onze visie en missie en wat zijn onze plussen? Dit vertellen we in ons nieuwe meerjarenbeleid, waarin we u ook graag mee de toekomst in nemen. Het geeft een beeld van de koers die we de komende jaren willen varen. Welke kansen we daarbij zien en welke uitdagingen.