Tarieven

pampers logo

Wij hanteren een all inclusive prijs. Bij onze opvang is inbegrepen:

Opvang van 0-4 jaar:
flesvoeding (Nutrilon en Hero*)
luiers (Pampers)
warm eten (kinderdagveblijf en peuteropvang)
fruit
verantwoorde tussendoortjes
*Gebruikt u andere flesvoeding dan kunt u dit zelf meegeven en de kosten declareren bij de leidinggevende van uw vestiging middels een bonnetje.

Opvang van 4-12 jaar:
vervoer van school naar BSO
bij voldoende aanvraag ook vervoer naar sportclubjes
lunch op woensdag en vrijdag en in de vakanties
uitjes en activiteiten in de vakantieweken
fruit en verantwoorde tussendoortjes
U betaalt hier dus niets extra’s voor!

Inkomenstabel van de Belastingdienst: Inkomstentabel 2019

Tarievenoverzichten 2018:

Kinderdagverblijven:
KDV tarieven 2019

Tarief Kapperservice 2019: €15,50 per knipbeurt

Peuteropvang: 
POV tarieven Bloemendaal 2019

POV tarieven Pinkeltje 2019

POV tarieven Pinguins 2019

Buitenschoolse Opvang: 
BSO tarieven 2019

IKC Paradijsvogel tarieven 2019

BSO Sparrenbos tarieven 2019

BSO Voorweg tarieven 2019

BSO Flexibel tarieven 2019

Tarief warm eten op de BSO: €4,75 per maaltijd

Les Ecoles (BSO met huiswerkbegeleiding)
Les Ecoles tarieven 2019

Voorschoolse Opvang:
VSO tarieven 2019

Tussenschoolse Opvang:
TSO tarieven 2018-2019

VVE (Vroeg Voorschoolse Educatie voor peuters 2-4 jaar):
VVE tarieven 2019

Opzegtermijn:
Een opzegging moet schriftelijk gebeuren via post (postbus 42, 2050 AA Overveen) of per e-mail (planning@lespetits.nl).
De opzegtermijn is één maand en kan ingaan per 1ste of 16de van de maand.

Startdatum:
De startdatum kan ingaan per 1ste of de 16de van de maand.
De (verplichte) wenperiode op het kinderdagverblijf begint vanaf de startdatum.

Einddatum:
De officiële einddatum is 15de van de maand of 30/31ste van de maand waarin uw kind jarig is.
Voorbeeld:  Uw kind is op 12 maart jarig;  de plaatsing eindigt op 15 maart.
Of uw kind is op 18 maart jarig, dan eindigt de plaatsing op 31 maart.