Inschrijven & Tarieven

Hieronder vindt u een overzicht van onze opvangvormen Buitenschoolse Opvang, Kinderdagverblijf en Peuteropvang.
Welk opvangcontract voor u financieel het meest voordelig is kunt u berekenen via onze Calculator.
De tarieven voor onderstaande opvangvormen vindt u op de pagina tarieven.

Kinderdagopvang en Buitenschoolse Opvang

Foto kidsproof algemeenWij bieden 3 verschillende opvangcontracten: 52, 48  of 40 weken.

52 weken
Met dit opvangcontract heeft u 52 weken opvang inclusief opvang in schoolvakanties. Alleen in het weekend en op nationale feestdagen sluiten wij de deuren.
Voorwaarden:
– Alleen op nationale feestdagen heeft uw kind geen opvang.
– Een dag kan binnen 4 weken kosteloos gewisseld worden.
– Uw tegoeden zijn een half jaar geldig en inzetbaar voor een extra dag.
– Het is ook mogelijk om extra dagen in te kopen.
– Een extra dag is alleen mogelijk als de bezetting dit toelaat.

48 weken
Dit  opvangcontract heeft een vakantiesluiting van vier vast gestelde weken. Dit zijn de vier middelste weken van de zomervakantie en deze worden niet in rekening gebracht.
In 2019 is de vakantiesluiting van week 30 t/m 33 (22 juli t/m 16 augustus).
Voorwaarden:
– Uw kind heeft in week 30 t/m 33 geen opvangplaats.Kinderdagverblijf en peuterspeelzaal - Les Petits
– Een dag wisselen naar de periode is niet mogelijk.
– Uw tegoeden zijn in deze vier weken niet inzetbaar.
– Wel is het mogelijk om extra dagen in te kopen.
– Een extra dag is alleen mogelijk als de bezetting dit toelaat.
Dit contract kan gestart worden tot 15 juli (zomervakantie). Daarna is de eerstvolgende mogelijkheid weer per 1 januari.

40 weken
Met dit opvangcontract kiest u voor opvang alleen tijdens schoolweken.
Voorwaarden:
– Uw kind heeft in de 12 schoolvakanties geen opvangplaats.
– Een dag wisselen naar een vakantieweek is niet mogelijk.
– Uw tegoeden zijn in vakanties niet inzetbaar.
– Wel is het mogelijk om extra dagen in te kopen.
– Een extra dag is alleen mogelijk als de bezetting dit toelaat.
Dit contract kan gestart worden tot 15 juli (zomervakantie). Daarna is de eerstvolgende mogelijkheid weer per 1 januari.

PeuteropvangBuitenschoolse opvang en huiswerkbegeleiding - Les Petits

Peuteropvang is voor kinderen van 2-4 jaar. Deze opvang valt onder de Wet Kinderopvang. Indien u beide werkzaam bent of studeert, kunt u voor deze opvangsoort kinderopvangtoeslag aanvragen. De voorwaarden voor kinderopvangtoeslag vindt u op de belastingsite: toeslagen.nl. U kunt kiezen uit drie opvangvormen:
Peuteropvang tot 12:00 uur
Voorwaarden: 
 Peuteropvanglocaties zijn gesloten gedurende schoolvakanties en op studiedagen
– Peuteropvang volgt de vakanties van de naastgelegen basisschool
– Een extra dag is alleen mogelijk als de bezetting dit toelaat.


Peuteropvang tot 13:00 uur
Voorwaarden:
– Deze vorm is niet op alle locaties mogelijk, klik hier voor de mogelijkheden.
– Een warme lunch is bij de prijs inbegrepen.
– Peuteropvanglocaties zijn gesloten gedurende schoolvakanties en op studiedagen
– Peuteropvang volgt de vakanties van de naastgelegen basisschool
– Een extra dag is alleen mogelijk als de bezetting het toelaat.

Peuteropvang einde schooltijd
 14:30/14:45 uur
Voorwaarden:
– Deze vorm is niet op alle locaties mogelijk, klik hier voor de mogelijkheden.
– Een warme lunch is bij de prijs inbegrepen.
– Uw peuter slaapt niet meer tussen de middag.
– Peuteropvanglocaties zijn gesloten gedurende schoolvakanties en op studiedagen.
– Peuteropvang volgt de vakanties van de naastgelegen basisschool.
– Een extra dag is alleen mogelijk als de bezetting het toelaat.

Flexibele opvang

Wij bieden op alle BSO’s flexibele opvang.
U meld uw kind aan bij ons Bureau Planning en Organisatie en krijgt hierdoor toegang tot ons ouderportaal en -App. Hiermee kunt u  zelf een opvangdag bij de gewenste locatie aanvragen. Het afgenomen tijdsblok wordt achteraf aan u gefactureerd.
De mogelijke tijdsblokken zijn:
korte schooldag 14:30-18:30 uur
lange schooldag 13:00-18:30 uur
vakantiedag 7:30-18:30 uur
Klik hier voor meer informatie over onze Flexibele Opvang of neem contact op met onze planningsmedewerkers op tel: 023-5318240. Op dit moment is flexibele opvang alleen nog mogelijk voor BSO.

Algemeen

Opzegtermijn
Een opzegging moet schriftelijk gebeuren via post (postbus 42, 2050 AA Overveen) of per e-mail (planning@lespetits.nl). De opzegtermijn is één maand en kan ingaan per 1ste of 16de van de maand.

Startdatum
De startdatum gaat altijd in op de 1ste of de 16de van de maand. De (verplichte) wenperiode begint vanaf de startdatum.

Einddatum
De officiële einddatum van de plaatsing is de helft van de maand of het eind van de maand waarin uw kind 4 of 12 jaar wordt. Voorbeeld: Is uw kind op 12 maart jarig, dan eindigt de plaatsing op 15 maart,  maar is uw kind op 18 maart jarig, dan eindigt de plaatsing op 31 maart.
Voor de TSO geldt dat de plaatsing loopt tot de zomervakantie na groep 8.