Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. kind met geldU kunt recht hebben op de toeslag als zowel u als u partner werkt, studeert, een traject naar werk volgt of een inburgeringscursus volgt bij een gecertificeerde instelling. De hoogte van de kinderopvangtoeslag wordt bepaald door uw inkomen, het aantal kinderen dat naar de opvang gaat en het aantal opvanguren.
Een tweede voorwaarde is dat uw kind naar een geregistreerde kinderopvang gaat.
Download hier de toeslagtabel 2018: kinderopvangtoeslagtabel 2018

Hoe vraag ik kinderopvangtoeslag aan?

U kunt de kinderopvangtoeslag digitaal aanvragen via toeslagen.nl. U heeft hiervoor nodig:
Uw eigen gegevens:
Uw DigiD
Uw BSN en dat van uw kind(eren)
Uw verzamelinkomen (dit kunt u vinden op de achterkant van uw definitieve aanslag inkomensbelasting).
De gegevens van de kinderopvang:
Soort opvang: BSO, KDV, POV of VSO (voorschoolse opvang)
Adresgegevens opvanglocatie en LKRPnummer
Gemiddelde uurprijs
Aantal hele opvanguren per maand
(Deze gegevens staan ook in het opvangcontract dat u met ons afsluit en in de offerte die u jaarlijks in november ontvangt).

afbbelastingdienstAanvragen binnen 3 maanden

U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen vanaf de maand waarin u de aanvraag doet en maximaal voor de 3 maanden ervoor.

Wat betekent dit?
Voorbeeld: Uw kind gaat vanaf 20  januari 2018 naar de kinderopvang. U vraagt kinderopvangtoeslag aan op 15 juni 2018. U heeft recht op kinderopvangtoeslag vanaf 1 maart 2018 en niet vanaf 20 januari.

Om geen toeslag mis te lopen, dient u dus tijdig de aanvraag in te dienen! Het aanvragen van kinderopvangtoeslag kan op www.toeslagen.nl. Daar vindt u meer informatie over de kinderopvangtoeslag.

Tijdelijk meer of minder uren?

Gaat uw kind tijdelijk meer of minder uren naar de kinderopvang, bijvoorbeeld tijdens de vakantie? Geef dan 2 keer door dat de opvang is gewijzigd.
Voorbeeld: Uw kind gaat elke maand 60 uur naar de kinderopvang. Alleen in augustus gaat uw kind meer uren naar de opvang, namelijk 100 uur. U geeft dan eerst door dat uw kind vanaf 1 augustus 100 uur naar de kinderopvang gaat. Daarna geeft u door dat uw kind vanaf 1 september weer 60 uur naar de opvang gaat. U voorkomt zo dat u te veel kinderopvangtoeslag krijgt.

Let op: de Belastingdienst geeft aan dat ouders zelf verantwoordelijk zijn voor hun aanvraag. Als uit de aanlevering van de kinderopvang achteraf blijkt dat u meer uren heeft afgenomen dan dat u heeft aangevraagd, leidt dit niet automatisch tot een nabetaling van kinderopvangtoeslag, ook al heeft u er nog recht op.

Wijzigingen doorgeven

U moet er zelf voor zorgen dat de gegevens kloppen waarmee de belastingdienst uw toeslag berekent. Geef daarom wijzigingen in uw situatie binnen 4 weken aan hen door.
Klik hier voor meer informatie over het doorgeven van uw wijziging.
kinderopvangtoeslag. baby met laptopMocht u vragen hebben over de kinderopvangtoeslag dat kunt u terecht op de website van de belasting, toeslagen.nl, bellen naar de belastingtelefoon of contact opnemen met ons. We we helpen u graag verder!