Opzegtermijn

De opzegtermijn is één maand en kan ingaan per 1ste of 16de van de maand. Een opzegging kan alleen schriftelijk gedaan worden per e-mail (planning@lespetits.nl) of per brief (postbus 42, 2050 AA Overveen).
Voor het verminderen van het aantal dagdelen geldt dezelfde procedure en opzegtermijn.

Annulering

Indien u een plaats bij ons geaccepteerd hebt, maar voor de daadwerkelijke startdatum besluit om hier geen gebruik van te maken, dan spreken wij van een Annulering.
De annulering van de plaats dient schriftelijk (per post of per mail: planning@lespetits.nl) te gebeuren vóór de 1ste of 16de van de maand.
Bij een annulering van één maand of korter voor de ingangsdatum van de feitelijke opvang, worden van een maand de opvangkosten zoals zij opgenomen zijn in de overeenkomst, in rekening gebracht.
Hier zijn geen uitzonderingen op mogelijk.
Bij een annulering langer dan één maand voor de ingangsdatum van de feitelijke opvang, zijn er geen annuleringskosten verschuldigd.