Huisregels Les Petits

Ouders dienen zich te houden aan de breng- en haaltijden.

Ouders, of iemand anders namens hen, dienen te allen tijde telefonisch bereikbaar te zijn als hun kind op het kinderdagverblijf/de peuterspeelzaal/ de buitenschoolse opvang is.

Kinderen dienen thuis te ontbijten voordat zij gebracht worden.

Indien uw kind niet komt of later komt, dient dit voor 9.00 doorgegeven te worden. (Zie ook protocol wissels en extra´s in ons Ouderportaal).

Indien uw kind een extra vakantiedag of studiedag van school heeft, kan hij/zij opgevangen worden op de buitenschoolse opvang. Dit dient wel ruim van tevoren aangegeven te worden (tot  uiterlijk 3 werkdagen van tevoren).

Wanneer uw kind door iemand anders dan de ouders gehaald wordt, moet dit bijtijds doorgegeven worden aan de pedagogisch medewerkers. Zij geven uw kind nooit zomaar mee aan een ´vreemde´.

Als uw woon-, werk- of bereikbaarheidsadres wijzigt, wilt u dit dan direct doorgeven via ons ouderportaal?

Zolang de ouders op het kinderdagverblijf/ de peuterspeelzaal/ de buitenschoolse opvang zijn, zijn zij verantwoordelijk voor hun eigen kind en meegenomen broertjes/zusjes en vriendjes/vriendinnetjes.

Dagdelen kunnen eventueel gewisseld worden binnen een periode van ongeveer 4 maanden (28 dagen ervoor en een half jaar erna). Ook kan uw kind extra dagen komen. Dit kan alleen in overleg met de pedagogisch medewerkers en als de groep/bezetting het toelaat. Extra dagen worden in rekening gebracht. (Zie ook protocol wissels en extra´s in het Ouderportaal).

Een ziek kind hoort thuis (zie ook ziektebeleid in het Ouderportaal). Indien uw kind ziek wordt tijdens de opvang dient u, of iemand namens u, hem/haar binnen een uur op te halen.

U dient vooraf bij de leiding aan te geven of en wanneer uw kind trakteert bij een verjaardag, afscheid etc. U kunt dan ook overleggen over de aard van de traktatie en of er eventueel rekening gehouden moet worden met speciale diëten. (zie ook voedingsbeleid in het Ouderportaal)

Les Petits is niet aansprakelijk voor het zoekraken en/of beschadigen van meegebrachte spullen of kleding.

Bij sporten waarbij een verhoogde kans is op lichamelijk letsel (bijvoorbeeld skeeleren, waveboarden, hockey) is het op de buitenschoolse opvang verplicht om bescherming te dragen. Op de vestigingen liggen enkele setjes.

Ouders dienen oversloffen aan te trekken wanneer zij de groep betreden, i.v.m. de hygiëne.

Deuren en hekken dienen altijd goed gesloten te worden.

Kinderwagens en buggy´s mogen niet achterblijven in de gang van het kinderdagverblijf, i.v.m. het vrijhouden van vluchtroutes.

Huisdieren zijn niet toegestaan in het pand of op de speelplaats.

In het pand en op de speelplaats mag niet gerookt worden.

Tijdens de koffie- en theeochtenden dienen ouders voorzichtig om te gaan met hete dranken: kopjes buiten bereik van kinderen houden.