Corona Virus

Corona virus; contact en vragen

Vanwege het corona virus gelden tijdens de opvang diverse extra maatregelen en afspraken omtrent veiligheid en gezondheid. Hiervoor is per locatie een locatie specifiek protocol opgesteld.

Veel gestelde vragen tijdens de corona crisis

Hieronder vindt u antwoord op de veel gestelde vragen die wij krijgen tijdens de corona crisis. Als eerste de vragen rondom de opvang en daarna de vragen rondom kosten, betaling en de tegemoetkoming voor de niet genoten opvang.

Veel gestelde vragen over de opvang

Mijn kind voelt zich niet lekker en/of heeft verkoudheidsklachten, kan ik mijn kind nog brengen naar de opvang?

Wanneer uw kind ziek is of COVID-19 gerelateerde klachten heeft (koorts, benauwdheid, veelvuldig hoesten, keelpijn, verkoudheidsklachten), mag u uw kind niet brengen. Uw kind moet 24 uur klachtenvrij of negatief getest zijn, voordat u hem/haar weer kunt brengen. Een uitzondering hierop zijn chronische klachten veroorzaakt door bijvoorbeeld hooikoorts of astma (mits onveranderd en herkenbaar). Daarnaast zijn de regels rond een neusverkoudheid voor kinderen t/m groep 8 soepeler. Zij mogen met een neusverkoudheid wel naar de kinderopvang, behalve als zij koorts (vanaf 38 graden) en andere klachten passend bij COVID-19 hebben (benauwd, veelvuldig hoesten).

In alle gevallen geldt dat u uw kind met klachten thuis houdt, wanneer hij/zij in contact geweest is met iemand met een bevestigde COVID-19 infectie of wanneer er een volwassen gezinslid is met klachten die op COVID-19 kunnen wijzen.

Iemand anders in het gezin is ziek, kan ik mijn kind nog brengen naar de opvang?

Wanneer een huisgenoot verkouden is zonder koorts of benauwdheid, mag u uw kind wel brengen (mits uw kind klachtenvrij is). Wanneer een huisgenoot koorts heeft (38 graden of hoger) of benauwd is en/of andere klachten heeft die passen bij corona (veelvuldig hoesten, geen reuk/smaak), mag u uw kind niet brengen, totdat iedereen in huis 24 uur of langer geen koorts of benauwdheid meer heeft, of tot de zieke huisgenoot negatief getest is.

Wanneer een huisgenoot positief getest is op COVID19, mag u uw kind pas weer brengen 10 dagen nadat deze huisgenoot klachtenvrij is. Dit i.v.m. de incubatieperiode van max. 10 dagen. Wanneer de huisgenoot in isolatie is gegaan, mag u uw kind weer brengen 10 dagen nadat de isolatie gestart is. Ook kunt u er in dat geval voor kiezen om uw kind na 5 dagen te laten testen. Bij een negatieve test, mag uw kind direct weer komen.

Tijdens onze vakantie verbleven wij in een gebied met code oranje of rood als reisadvies, kan ik mijn kind nog brengen naar de opvang?

Nee, u en uw kind(eren) moeten de eerste 10 dagen na terugkomst in quarantaine. Dit geldt ook als de risicokleur tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood. Ook kunt u ervoor kiezen uw kind na 5 dagen te laten testen. Bij een negatieve test mag uw kind direct weer komen.

Note: op dit moment zijn de quarantaine regels nogal aan verandering onderhevig. Het kan zijn dat bovenstaande niet geldt, wanneer u volledig ingeënt bent of wanneer u en/of uw kind een herstelbewijs heeft (i.v.m. een eerdere corona besmetting minder dan 180 dagen geleden). Check dit op de officiële sites van de rijksoverheid en/of de GGD en overleg met de leidinggevende van de locatie, als u denkt dat de quarantaine voor u niet van toepassing is.

Kan ik mijn kind testen met een zelf-test?

Nee, corona zelf-testen accepteren wij niet als betrouwbare testuitslag. Hierin volgen wij het advies van de overheid. De overheid keurt deze testen wel goed voor verkoop maar niet om te gebruiken bij klachten of wanneer je in aanraking bent geweest met iemand met corona of uit een hoog risico gebied komt. Deze testen kunnen enkel uit voorzorg gebruikt worden, bijvoorbeeld als je naar een plek gaat waar veel mensen samenkomen of een bezoek brengt aan anderen. Zie voor meer informatie; deze website.

Hoe waarborgen jullie de veiligheid en gezondheid tijdens de opvang?

Onze medewerkers houden zich aan alle hygiënemaatregelen zoals die gesteld zijn door het RIVM en de GGD. Met de kinderen worden de hygiënemaatregelen omtrent handen wassen en hoesten en niezen (op niveau) dagelijks besproken. Activiteiten vinden zoveel mogelijk buiten plaats en er wordt extra schoongemaakt.

Met de ouders maken wij de volgende afspraken;

  • We vragen ouders hun kind alleen te brengen en halen (één ouder).
  • We vragen volwassenen altijd 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
  • We vragen ouders diverse hygiënemaatregelen in acht te nemen.
  • We houden de overdrachtsmomenten kort. Informatie over een kind wordt via het ouderportaal of telefonisch gedeeld.
  • We vragen ouders zich te houden aan de aangegeven looproutes en de maximum aantallen in de verschillende ruimtes.
  • We spreiden de breng- en haalmomenten indien nodig.

Veel gestelde vragen over de kosten, betaling en tegemoetkoming

Mijn kind mocht meerdere weken niet naar de opvang, moet ik wel mijn facturen betalen?

Ja, u betaalt zoals gebruikelijk de facturen aan de kinderopvang. U blijft dan ook de kinderopvangtoeslag ontvangen, wanneer u daar recht op heeft en u behoudt uw plek op de opvang. U wordt achteraf gecompenseerd voor de eigen bijdrage die u betaalt.

Hoe word ik gecompenseerd voor de kosten die ik heb gemaakt terwijl ik geen opvang afgenomen heb?

Uitgebreide informatie hierover kunt u lezen op deze site. De eigen bijdrage die u betaalt (het deel dat overblijft na aftrek van de kinderopvangtoeslag of subsidieregeling van de gemeente) ontvangt u terug van de overheid tot het maximale uurtarief dat in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag. Deze compensatie wordt berekend over de periode dat de reguliere opvang gesloten is. Alle ouders ontvangen deze compensatie, ook wanneer er gebruik gemaakt is van noodopvang.

Ouders die niet onder de kinderopvangtoeslag of een gemeentelijke regeling vallen, ontvangen ook een compensatie. Omdat deze ouders niet automatisch in beeld zijn, vragen wij hen zich te melden via planning@lespetits.nl

Les Petits vergoedt de eigen bijdrage die boven het maximale uurtarief valt voor de dagen dat er geen gebruik gemaakt is van (nood)opvang.

Hoe vraag ik deze compensatie aan?

U hoeft de compensatie niet zelf aan te vragen als u kinderopvangtoeslag ontvangt. De compensatie van de eigen bijdrage tot het maximum uurtarief zal de Belastingdienst/Toeslagen in samenwerking met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) op zich nemen en wordt automatisch uitgekeerd na de sluitingsperiode.

Ouders die gebruik maken van een subsidieregeling van de gemeente, worden door de gemeente gecompenseerd. Zij hoeven de compensatie ook niet zelf aan te vragen.

Voor ouders die niet onder de kinderopvangtoeslag of een gemeentelijke regeling vallen, komt er ook een vergoeding vanuit de overheid. Omdat zij niet automatisch in beeld zijn, vragen wij hen een mail te sturen naar planning@lespetits.nl 

De compensatie vanuit Les Petits is automatisch overgemaakt aan de ouders die hier recht op hebben. Wanneer er nog openstaande rekeningen waren, is de compensatie daarmee verrekend.

Ik heb door de corona crisis nu een lager/geen inkomen, kan ik meer kinderopvangtoeslag krijgen?

Ja, geef uw nieuwe inkomen door aan de Belastingdienst, zoals u normaal ook zou doen. De kinderopvangtoeslag is hoger bij een lager inkomen. U zult dan dus de kinderopvangtoeslag ontvangen die aansluit op uw actuele inkomen. Uw wijziging gaat in op de eerste dag van de volgende maand. Aanpassen kan via het portaal van de Belastingdienst.

Bij werkloosheid geldt dat tot drie maanden na het verliezen van werk recht blijft bestaan op kinderopvangtoeslag. Ouders die hun werk verliezen, hoeven dus niet direct hun kind(eren) van de opvang te halen en de plek op de kinderopvang op te geven.

Ontvang ik tegoed voor de dagen dat mijn kind afgemeld is in de sluitingsperiode?

Nee, omdat u uw opvangkosten gecompenseerd krijgt, ontvangt u over deze periode geen tegoeden. Zodra wij weer open gaan, staat ons tegoedensysteem weer aan en ontvangt u weer tegoeden bij een afmelding.