Corona Virus

Corona virus; contact en vragen

Vanwege het corona virus gelden tijdens de opvang diverse extra maatregelen en afspraken omtrent veiligheid en gezondheid. Hiervoor is een specifiek protocol opgesteld.

Veel gestelde vragen tijdens de corona crisis

Hieronder vindt u antwoord op de veel gestelde vragen die wij krijgen tijdens de corona crisis. Als eerste de vragen rondom de opvang en daarna de vragen rondom kosten, betaling en de tegemoetkoming voor de niet genoten opvang.

Veel gestelde vragen over de opvang

Mijn kind voelt zich niet lekker en/of heeft verkoudheidsklachten, kan ik mijn kind nog brengen naar de opvang?

Wanneer uw kind ziek is of COVID-19 gerelateerde klachten heeft (koorts, benauwdheid, veelvuldig hoesten), mag u uw kind niet brengen. Uw kind moet 24 uur klachtenvrij of negatief getest zijn, voordat u hem/haar weer kunt brengen (mits uw kind zich ook weer goed voelt uiteraard). Een uitzondering hierop zijn chronische klachten veroorzaakt door bijvoorbeeld hooikoorts of astma (mits onveranderd en herkenbaar).

Daarnaast zijn de regels rond een neusverkoudheid voor kinderen van 0-4 soepeler. Zij mogen met een neusverkoudheid wel naar de kinderopvang, behalve als zij in contact geweest zijn met iemand met een bevestigde COVID-19 besmetting. In dat geval dient eerst een (zelf)test gedaan te worden, alvorens het kind te brengen. Of het kind moet 24 uur klachtenvrij zijn.

Kinderen van 4-12 blijven ook altijd bij een neusverkoudheid thuis, totdat zij negatief getest of 24 uur klachtenvrij zijn.

Iemand anders in het gezin is ziek, kan ik mijn kind nog brengen naar de opvang?

Wanneer een huisgenoot ziek is, mag u uw kind gewoon brengen.

Wanneer een huisgenoot (of ander nauw contact van uw kind) positief getest is op COVID19, mogen kinderen ook naar de opvang. De quarantaine plicht voor kinderen is sinds 26 januari komen te vervallen. Wel dient u dagelijks een zelftest af te nemen bij uw kind t/m dag 5 na het laatste contact met de besmette huisgenoot/ persoon.

Tijdens onze vakantie verbleven wij in een gebied met code oranje of rood als reisadvies, kan ik mijn kind nog brengen naar de opvang?

Check deze site voor het meest recente quarantaine advies per land.

Kan ik mijn kind testen met een zelf-test?

Ja, in alle gevallen kunt u een zelftest gebruiken. Wanneer deze negatief is, mag uw kind weer naar de opvang. Wel vragen wij u dagelijks te testen zolang de klachten aanhouden. Wanneer u uw kind niet wilt testen, moet u wachten tot uw kind minimaal 24 uur klachtenvrij is voordat u hem/haar weer brengt.

Meer informatie vindt u op deze site.

Hoe waarborgen jullie de veiligheid en gezondheid tijdens de opvang?

Onze medewerkers houden zich aan alle hygiënemaatregelen zoals die gesteld zijn door het RIVM en de GGD. Met de kinderen worden de hygiënemaatregelen omtrent handen wassen en hoesten en niezen (op niveau) dagelijks besproken.

Met de ouders maken wij de volgende afspraken;

  • We vragen ouders hun kind alleen te brengen en halen (één ouder).
  • We vragen ouders diverse hygiënemaatregelen in acht te nemen.
  • Ouders komen zo min mogelijk de groep op.
  • We houden de overdrachtsmomenten kort. Informatie over een kind wordt via het ouderportaal of telefonisch gedeeld.

Veel gestelde vragen over de kosten, betaling en tegemoetkoming

Mijn kind mocht meerdere weken niet naar de opvang, moet ik wel mijn facturen betalen?

Ja, u betaalt zoals gebruikelijk de facturen aan de kinderopvang. U blijft dan ook de kinderopvangtoeslag ontvangen, wanneer u daar recht op heeft en u behoudt uw plek op de opvang. U wordt achteraf gecompenseerd voor de eigen bijdrage die u betaalt.

Hoe word ik gecompenseerd voor de kosten die ik heb gemaakt terwijl ik geen opvang afgenomen heb?

Uitgebreide informatie hierover kunt u lezen op deze site. De eigen bijdrage die u betaalt (het deel dat overblijft na aftrek van de kinderopvangtoeslag of subsidieregeling van de gemeente) ontvangt u terug van de overheid tot het maximale uurtarief dat in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag. Deze compensatie wordt berekend over de periode dat de reguliere opvang gesloten is. Alle ouders ontvangen deze compensatie, ook wanneer er gebruik gemaakt is van noodopvang.

Ouders die niet onder de kinderopvangtoeslag of een gemeentelijke regeling vallen, ontvangen ook een compensatie. Omdat deze ouders niet automatisch in beeld zijn, vragen wij hen zich te melden via planning@lespetits.nl

Les Petits vergoedt het deel boven het maximale uurtarief dat in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag. Dit ontvangt u automatisch van ons.

Hoe vraag ik deze compensatie aan?

U hoeft de compensatie niet zelf aan te vragen als u kinderopvangtoeslag ontvangt. De compensatie van de eigen bijdrage tot het maximum uurtarief zal de Belastingdienst/Toeslagen in samenwerking met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) op zich nemen en wordt automatisch uitgekeerd na de sluitingsperiode.

Ouders die gebruik maken van een subsidieregeling van de gemeente, worden door de gemeente gecompenseerd. Zij hoeven de compensatie ook niet zelf aan te vragen.

Voor ouders die niet onder de kinderopvangtoeslag of een gemeentelijke regeling vallen, komt er ook een vergoeding vanuit de overheid. Omdat zij niet automatisch in beeld zijn, vragen wij hen een mail te sturen naar planning@lespetits.nl 

Het deel dat Les Petits vergoedt, wordt automatisch aan u overgemaakt.

Ik heb door de corona crisis nu een lager/geen inkomen, kan ik meer kinderopvangtoeslag krijgen?

Ja, geef uw nieuwe inkomen door aan de Belastingdienst, zoals u normaal ook zou doen. De kinderopvangtoeslag is hoger bij een lager inkomen. U zult dan dus de kinderopvangtoeslag ontvangen die aansluit op uw actuele inkomen. Uw wijziging gaat in op de eerste dag van de volgende maand. Aanpassen kan via het portaal van de Belastingdienst.

Bij werkloosheid geldt dat tot drie maanden na het verliezen van werk recht blijft bestaan op kinderopvangtoeslag. Ouders die hun werk verliezen, hoeven dus niet direct hun kind(eren) van de opvang te halen en de plek op de kinderopvang op te geven.

Ontvang ik tegoed voor de dagen dat mijn kind afgemeld is in de sluitingsperiode?

Nee, omdat u uw opvangkosten gecompenseerd krijgt, ontvangt u over deze periode geen tegoeden. Zodra wij weer open gaan, staat ons tegoedensysteem weer aan en ontvangt u weer tegoeden bij een afmelding.