Tussenschoolse Opvang

Les Petits biedt op verschillende scholen in de regio pedagogische ondersteuning aan de tussenschoolse opvang (TSO). Op de Sparrenbosschool en de Vondelschool verzorgen wij de gehele TSO; van het personeelsrooster met onze pedagogisch medewerkers en vrijwilligers tot de inschrijving en facturatie.

TSO jongen eet boterham

Voorwegschool

Er zijn hier twee overblijfperiodes van een uur: de onderbouw van 11:45 -12:45 uur en de bovenbouw van 12:15-13:15 uur. De kinderen nemen zelf van thuis een lunchpakket en drinken mee en dit wordt in de eigen klas onder begeleiding van de leerkracht genuttigd.
De bovenbouw luncht om 12:15 uur en heeft daarna pauze, de onderbouw heeft eerst pauze en luncht om 12:30 uur.
De kinderen spelen buiten (of binnen als he:t weer het buitenspelen niet toelaat) onder supervisie van de overblijfkrachten.

Sparrenbosschool

Er is op het Sparrenbos één overblijfperiode van 12:00-13:15 uur.
De kinderen eten hun zelf meegenomen lunch op in de TSO/BSO ruimte onder begeleiding van onze pedagogisch medewerkers. Drinken wordt door Les Petits verzorgd.
Uiteraard zorgen wij er ook voor dat de kinderen, voordat de lessen weer beginnen, een frisse neus hebben gehaald.

Vondelschool

TSO jongen met druivenEr zijn hier twee overblijfperiodes van drie kwartier: de onderbouw van 12:00 tot 12:45 uur en de bovenbouw van 12:30 tot 13:15 uur. De kinderen nemen zelf van thuis een lunchpakket en drinken mee en dit wordt in de eigen klas onder begeleiding genuttigd.
Daarna kunnen de kinderen buitenspelen (of binnen als het weer het buitenspelen niet toelaat), uiteraard onder supervisie van de overblijfkrachten. Na de TSO worden alle kinderen door hun leerkracht weer naar hun klas begeleid om de lessen te vervolgen.

Aanmelden en tarieven TSO

U kunt uw kind aanmelden voor de TSO via het digitaal inschrijfformulier op onze website. Hier is geen inschrijfgeld aan verbonden. Zodra wij de plaatsing op de TSO in orde hebben gemaakt ontvangt u van ons per post een overeenkomst en laten we de TSO-coördinator weten dat uw zoon of dochter meeluncht bij ons.

Klik hier voor onze TSO-tarieven.
TSO komt niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.

TSO bij Les Petits is een leuke tijdsbesteding tussen de middag!