Studiedagen van school

Wanneer er studiedagen op school zijn kunnen de kinderen ook op de buitenschoolse opvang een extra (halve) dag opgevangen worden. In principe wordt er dan ook opvang geregeld voor één kind. Dit gaat wel in overleg met de ouders.  Er moet dan afgewogen worden of het wel “leuk” is voor het kind. Er kan soms ook gekeken worden of de opvang voor één kind creatief opgelost kan worden, bijvoorbeeld de ochtend op het kinderdagverblijf en de middag gewoon op de buitenschoolse opvang. Ook worden kinderen vaak in combinatie met een nabij liggende locatie opgevangen, waarbij rekening wordt gehouden met het inzetten van vaste medewerkers.

Aanvragen van extra opvang via het Ouderportaal
U kunt in ons Ouderportaal onder Mijn gegevens/Extra dag/Extra openingstijden alle schoolsluitingsdagen van uw kind terugvinden. Deze sluitingsdagen kunnen per school en onderbouw of bovenbouw verschillen. Opvang voor een studiedag dient u dit minimaal een week van te voren aan te vragen via het Ouderportaal. Indien het later aangevraagd wordt, kan het kind alleen komen wanneer de kind/leidster ratio dit toelaat.

Kosten voor extra opvang
Studiedagen worden extra in rekening gebracht. Indien het kind die dag een vaste plaatst heeft wordt alleen de ochtend tot de start van de reguliere BSO middag extra in rekening gebracht. Als het geen vaste opvangdag betreft wordt er de gehele dag extra in rekening gebracht. In het laatste geval kan het kind alleen komen wanneer de groepssamenstelling dit toelaat. U kunt een studiedag ook betalen middels een gespaard tegoed (zie ook Ouderportaal & App). Een studieochtend op de eigen opvangdag kost 3 punten.

Openingstijden
Tijdens een gehele studiedag heeft de BSO dezelfde openingstijden als in de vakanties (van 7:30-18:30 uur) en in geval van een studiemiddag hangt de starttijd van de BSO af van de school-sluitingstijd die dag.