BSO’s sluiten van 21 december t/m 7 januari

BSO’s sluiten van 21 dec t/m 7 jan

Tijdens de persconferentie is bekend gemaakt dat vanwege de strengere coronamaatregelen BSO’s moeten sluiten.
De BSO is van 21 december t/m 7 januari dicht voor reguliere opvang. Deze periode kan nog verlengd worden. De opvang voor 0-4 (kinderdagverblijf en peuteropvang) blijft wel open.

Noodopvang
In deze periode zal de BSO wel noodopvang verzorgen. Noodopvang mag worden geboden aan kwetsbare kinderen/gezinnen en aan kinderen van ouders, waarvan minimaal één ouder een cruciaal beroep heeft.

Compensatie BSO
Omdat de BSO nu langer dicht gaat, wordt er toch voor de gehele periode dat de BSO sluit een compensatieregeling ingesteld door de overheid. Dit houdt in dat ouders na afloop van de sluitingsperiode de eigen bijdrage (het deel dat overblijft na aftrek van de kinderopvangtoeslag (KOT) terug ontvangt tot het maximale uurtarief dat in aanmerking komt voor KOT, over de periode dat het kind niet naar de opvang komt, mits de factuur wordt doorbetaald.
Omdat ouders gecompenseerd worden voor de sluitingsperiode, ontvangen zij geen tegoedpunten voor de gemiste dagen.

Tips en inspiratie
We kunnen ons voorstellen dat het voor u als ouder pittig kan zijn om uw werk en de zorg voor uw kind(eren) te combineren de komende periode. Zeker nu er buitenshuis ook minder kan. Op deze website vindt u inspiratie om binnen en buiten leuke activiteiten te ondernemen. Ook vindt u hier veel (opvoed) informatie omtrent het coronavirus.