Uw aanmelding voor Peuter/Kleuterdans is verstuurd!

Uw aanmelding is succesvol verzonden!

U kunt nu het cursusgeld rechstreeks naar Didadeuntje overmaken op reknr:
NL64 INGB 0749 9596 06 tav AJ Hessel.
Vermeld bij uw betaling de naam en groep van uw kind.

Er is plaats voor maximaal 12 peuters. Zonder tegenbericht is uw kind geplaatst voor de activiteit Didadeuntje.
Indien de groep inmiddels vol is of door omstandigheden niet door kan gaan, dan ontvangt u bericht van ons en worden de cursuskosten uiteraard gerestitueerd.

Met vriendelijke groet,

Marjolein Stals,
Les Petits Kinderopvang
E] activiteiten@lespetits.nl