Ontdek!Judo

Altijd al eens op de mat willen staan met een echte topjudoka? Dan is dit je kans!!!!!

judoClinic Factory biedt in samenwerking met Kinderopvang Les Petits het programma ‘Vallen en Opvang’, een workshop van 5 weken.
Deze workshop start na de zomervakantie en biedt de kinderen een unieke ervaring door in aanraking te komen met echte topsporters. Dit alles op een veilige judomat, voor ieder kind is een judopak & band aanwezig. Aan het einde van de cursus zijn alle ouders uitgenodigd om te komen kijken wat hun kind allemaal heeft geleerd. De kinderen zullen de laatste les een “examen” afleggen en bij goed gevolg een diploma ontvangen.

Kosten, cursusdata en deelnemende locaties:

Judo Vallen en Opvang van Clinic Factory
Door: topjudoka Glen Koper
Kosten: € 59,50 per kind (dit is voor 5 lessen incl. huur judopak & band)

IKC de Paradijsvogel – Vogelenzang 

 • Voor: groep 1 t/m 4 van IKC de Paradijsvogel
 • Wanneer: donderdag van 9 mei t/m 13 juni 2019
  (Ivm Hemelvaartsdag is er geen les op 30 mei) 
 • Tijd: van 15:15-16:15 uur (uiterlijk 15:00 uur aanwezig i.v.m. omkleden)
 • Waar: gymzaal
 • Aanmelden: voor 18 maart middels onderstaand inschrijfformulier
  Let op: de betaling dient rechtstreeks aan Clinic Factory te worden overgemaakt voor 18 maart.  

Kinderen die geen gebruik maken van de opvang die dag kunnen indien gewenst direct na schooltijd doorgaan naar de gymzaal waar zij samen met Glen kunnen helpen met het klaarzetten van de materialen.

judo.jongens.smile.opelkaar

Betaling

Het bedrag dient uiterlijk een week voor de start van de workshop overgemaakt te zijn op rekeningnummer:
NL60 INGB 0007 5966 59 
ten name van Clinic Factory (onderdeel van Eager sportmarketing) ovv naam kind + judoclinics Les Petits

Judo Aanmeldformulier

 • Er zijn per groep maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Plaatsing gaat op volgorde van ontvangst aanmeldformulier en betaling.
 • Vul hier het telefoonnummer in waar u voor nood op bereikbaar bent.